Nieuws - 1 januari 1970

Enzym uit diepzee maakt dure suikerketens

Enzym uit diepzee maakt dure suikerketens

Enzym uit diepzee maakt dure suikerketens


Het is technisch prima mogelijk om met een enzym uit het diepzeeorganisme
Pyrococcus furiosus suikerketens voor de levensmiddelenindustrie te maken,
ontdekte een Wageningse aio. Het proces is alleen te duur.

De levensmiddelenindustrie gebruikt suikerketens om structuur aan
levensmiddelen te geven. Ir Marie Bruins onderzocht of ze die kon maken
door losse suikers aan elkaar te plakken. Ze gebruikte daarvoor een enzym
uit een eencellig organisme uit de diepzee, de Pyrococcus furiosus. Het
enzym werkt in theorie ook bij temperaturen van rond de honderd graden en
heeft daarom een hogere opbrengst.
Een doorslaand succes was het onderzoek van Bruins echter niet. De
combinatie van hoge temperaturen en de aanwezigheid van suiker bleken het
enzym toch te beschadigen, onder meer doordat suikers en het enzym met
elkaar reageerden. Voordat de industrie het proces kan gebruiken, denkt
Bruins, zullen technologen het dus nog moeten optimaliseren.
Eén manier om dat te doen is het scheiden van de ontstane suikerketens en
de overgebleven suikers. Bruin onderzocht een tweetal scheidingsmethoden,
maar die waren allebei erg duur. |
W.K.

Marieke Bruins promoveerde op 18 juni bij prof. Remko Boom, hoogleraar
Levensmiddelenproceskunde.