Nieuws - 14 december 2006

Enge man

‘Wat zit jij hier in het donker?’, zegt Aalt Dijkhuizen als hij het werkvertrek van Tijs Breukink binnentreedt. Door de open deur glipt het geluid van gelach en klinkende glazen naar binnen. De directeuren van de kenniseenheden zingen Jingle Bells.
Verschrikt kijkt Tijs Breukink op van het oplichtende scherm van zijn pc.
‘Organiseren we een gezellige kerstborrel met de raad van bestuur, zit jij te koekeloeren op internet’, zegt Dijkhuizen.
Verwoed probeert Breukink de pagina weg te klikken. ‘Aalt, ik…’
‘Opzij, boekhouder met behaarde handpalmen’, bitst Dijkhuizen. ‘Laat zien.’
‘Dit is niet wat het lijkt, Aalt.’
De leider der leiders werpt een blik op Breukinks scherm, en ogenblikkelijk bevriest het bloed in zijn aderen. Bij een man als Dijkhuizen zie je zoiets van buiten.
‘Het bloed bevriest in mijn aderen, Tijs’, zegt Dijkhuizen.
‘Ik zie het’, zegt Breukink.
‘Dit had ik niet achter je gezocht’, zegt Dijkhuizen.
‘Aalt, ik…’
‘Deze smerigheid gaat op de Lijst van de Verboden Sites’, zegt Dijkhuizen ferm. ‘Sites die aanzetten tot haat mogen niet door werknemers van Wageningen UR worden bezocht.’
‘Tweedekamer punt nl’, zegt Breukink weifelend. ‘Dat wordt moeilijk.’
‘Ik zie niet in waarom het nodig is om die informatie op straat te gooien’, zegt Dijkhuizen.
‘Die verrotte Wet op het Openbaar Bestuur’, verzucht Breukink. ‘Alle inkomens van topbestuurders in de publieke sfeer zijn openbaar.’
‘Nog een reden om van Wageningen UR een BV te maken’, zegt Dijkhuizen.
‘Moet je eens kijken hoe je erop achteruit bent gegaan’, zegt Breukink. ‘In 2004 ving je 248.456 euro. Verleden jaar was daar niet meer dan 242.132 euro van over.’
‘Als het fout gaat, zijn het altijd dezelfden die de klappen opvangen’, zegt Dijkhuizen.
‘Goed dat dat nou eens openbaar wordt’, zegt Breukink.
Dijkhuizens gezicht klaart op. ‘Misschien wel’, zegt hij.
‘Vrolijk kerstfeest, Aalt.’
‘Vrolijk kerstfeest, Tijs.’

Willem Koert