Nieuws - 1 januari 1970

Energiezuinige tomaten

Energiezuinige tomaten

Energiezuinige tomaten

Wb maakte op 3 maart gewag van tien miljoen subsidie voor het onderzoek naar koudetolerante groentegewassen. Deelnemers in de subsidie en het onderzoek zijn onder andere LNV, NOVEM, Proefstation Naaldwijk, AB-DLO, LUW en grote zaadveredelaars

Op zich is het verheugend dat dit onderzoek eindelijk van de grond komt. Waar tot nu toe alle aandacht en subsidiegeld gingen naar technische oplossingen voor de hoge energiekosten voor onze glastuinbouw, zoals beter isolerende kassen en efficiƫntere verbrandingssystemen, komt nu ook het gewas zelf binnen het aandachtsveld. Een hele ommezwaai voor de genoemde organisaties, omdat zij de afgelopen tien jaar alle initiatieven op dit gebied de grond in boorden

Al meer dan tien jaar pleit XOTUS voor dit soort onderzoek. En waar grote zaadveredelingsbedrijven het kennelijk niet zelf kunnen betalen kon XOTUS, als klein bedrijf, dat natuurlijk ook niet. Tien jaar heeft de gevestigde orde zoals nu verzameld in deze vette pan vol subsidiesoep mijn denken over energiezuinige gewassen en teeltsystemen echter belachelijk gemaakt en systematisch alle vragen om subsidie en samenwerking buiten de orde geplaatst. Alle bovengenoemde organisaties heb ik de afgelopen tien jaar benaderd voor dergelijk onderzoek, met 0,0 respons. En niet te vroeg gejuicht: nu gaan ze er zelf eens tien (!) jaar, zoals Wb bericht, voor zitten. Tot dan toe mag de sector technisch blijven klungelen

Waarom moet dat zo lang duren? Omdat men gelijk maar een nieuwe plantarchitectuur verzonnen heeft. Je kunt net zo goed als doelstelling een komkommerplant met handschoenen gaan nastreven. Waarom iets nieuws? Kijk eerst eens rond, zou ik zeggen. Men heeft heel slim alleen gewassen gekozen uit koele genencentra (van de komkommer als grootste energieslokop blijft men wijselijk af). In Japan worden al sinds mensenheugenis koudetolerante tomatenrassen geteeld, in de Andes stikt het van koudetolerante paprika-, peper- en tomatensoorten. En van de genoemde siergewassen zijn ook veel koudetolerantere soorten bekend dan nu geteeld worden. Als je dan toch per se aan deze gewassen wilt werken, zou gerichte selectie en veredeling juist snel resultaat opleveren. Er was, in Nederland, immers nooit gerichte aandacht voor. Maar ja, krijg daar maar eens tien miljoen gulden mee op! De mogelijkheid van een lagere opbrengst per vierkante meter en toch een hoger rendement door de keuze van andere teeltsytemen lijkt al helemaal niet tot de onderzoeksdoelen te behoren

Wellicht houdt men zich hierbij aan een oud criterium in subsidieland: er moet een fysiek nieuw product worden gemaakt. Dus onderzoek naar hybriden komt wel voor subsidie in aanmerking, betere selecties of alternatieve teeltsystemen niet. Laat staan dat men onderzoek naar teelt en marketing van voor Nederland weliswaar nieuwe, maar al lang bestaande koudetolerante gewassen wil stimuleren. Iets waar XOTUS voor pleit. Deze zogenaamde climaxgewassen - gewassen die onder onze omstandigheden optimaal presteren - blijven ook nu buiten de orde. XOTUS vroeg voor een demonstratieproject van dit soort gewassen en bijbehorende teeltsystemen ooit twee miljoen en kwam precies tot de deur van Laser (ministerie van LNV) om vervolgens met een wijde boog weer haar eigen budget in geschopt te worden. Nagewuifd door tuinbouwkundige adviseurs van het IKC die hen betichtten van subsidiefraude en met de opmerking: Wat wilt u toch met al die nieuwe gewassen; we hebben al zoveel groenten in Nederland. Innoveren is goed, zo lijkt men te denken, maar het mag geen bedreiging vormen voor de bestaande machtsblokken van veredelings- en onderzoeksbedrijven, die immers in de nu geteelde hoofdgewassen hun bestaan opgebouwd hebben

Want zo idioot is het wel: men blijft vasthouden aan de bestaande gewassen. Zo hebben we over tien jaar tomatenrassen die vijf graden Celcius zuiniger wegstoken en die tomaten exporteren we dan voor veel (energie) geld naar Japan en de VS. En Spanje zegt: ho, een koudetolerant tomatenras, dat kunnen wij ook goed gebruiken. En die grote zaadfirma's? Die maakt het niets uit, want die zitten ook in Spanje. Dat is pas vooruitgang!


XOTUS Delft