Organisatie - 15 februari 2007

Energietransitie

‘Niet wachten op de kunstmatige bladeren van Van Amerongen’

‘Op zijn minst zal het nog wel een kwart eeuw duren voordat we fotosynthese in kunstmatige bladeren op grote schaal kunnen kopiëren’, aldus de nieuwe hoogleraar Biofysica Herbert van Amerongen in Resource 20 van 8 februari (pagina 9). Hoe zinvol zijn onderzoek ook is, daar kunnen we maar beter niet op wachten. We moeten nu beginnen met het drastisch terugdringen van ons verbruik van fossiele brandstoffen, anders komt de economische en ecologische rampspoed ons tegemoet.
Allereerst vanwege de verstoring van het klimaat op aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ten tweede zal de wereldwijde productie van aardolie in het komende decennium waarschijnlijk haar piek bereiken en daarna gaan afnemen. Ten derde zijn de Nederlandse aardgasvoorraden tegen 2030 vrijwel uitgeput. Er is maar een handjevol landen dat de daarmee gepaard gaande daling in productie op kan vangen.
Gelukkig is de onderschatting van de problematiek door Van Amerongen vrijwel even groot als zijn onderschatting van de mogelijke oplossingen. In het artikel wordt aangedragen dat het enige reële alternatief kernenergie is, wat twee zinnen later in hetzelfde artikel wordt tegengesproken. Dit is een sterk vertekende weergave van de feiten. Er valt nog tientallen procenten aan energie te besparen door toepassing van slimme technologieën en dwingend overheidsbeleid.
Een prachtvoorbeeld op dit gebied is de energieproducerende kas waar Wageningen UR in haar onderzoek een substantiële bijdrage aan levert. De toepassing van duurzame energie is een mooie tweede, en dan moeten we niet alleen denken aan ons eigen landje. Bijvoorbeeld het verbouwen van biomassa voor energie op grote schaal in Azië, Afrika en Zuid Amerika, getoetst aan de duurzaamheidcriteria die worden ontwikkeld door onder meer de Nederlandse overheid, kunnen een enorme bijdrage leveren. Een bosareaal van negenhonderd bij negenhonderd kilometer, twee procent van het huidige wereldbosareaal, is voldoende om de gehele energiestroom van Rotterdam te vervangen. Behalve biomassa kunnen we ook denken aan windenergie in eigen land, zonnespiegelcentrales in Zuid-Europa en Noord-Afrika en de dunne-film zonnecellen.
Kortom, we moeten af van het idee dat er geen oplossingen zijn en keihard aan de slag om ons verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

Rembrandt Koppelaar, student vrije bachelor aan Wageningen Universiteit, voorzitter van de stichting Peak Oil Nederland