Nieuws - 1 januari 1970

Energieneutrale kas stap dichterbij

De energieneutrale kas komt een stapje dichterbij. Vooronderzoeken van A&F en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) naar warmteopslag in de grond hebben geleid tot het plan voor een pilotkas in Bergerden.

In glastuinbouwgebied Bergerden wordt de praktijkkas gebouwd en ingericht voor de teelt van tropische planten. Uit het vooronderzoek van PPO Naaldwijk blijkt dat opslag van warmte in ondergrondse watervoerende zandlagen op zo´n honderd meter diepte kan leiden tot zo´n dertig procent energiebesparing.
Het uitgangspunt van de kas als energiebron is dat er altijd meer energie door zonlicht de kas ingaat dan dat er gebruikt wordt. Ongeveer een derde van de inkomende warmte is nodig om kassen te verwarmen.
In de tuinbouw heeft men al ervaring met buffertanks voor een etmaal. De zonnewarmte wordt overdag met een warmtewisselaar opgeslagen in warm water, en vervolgens ‘s nachts geheel of gedeeltelijk gebruikt. De Wageningse onderzoekers werken met seizoensbuffers. De warmte kan voor langere tijd worden opgeslagen. De in de zomer geoogste warmte wordt gebruikt voor verwarming van de kas in de winter.
De oorspronkelijke doelstelling - een kas die geen energie meer nodig heeft en zelfs energie kan leveren aan bijvoorbeeld woonwijken - is nog niet gehaald. Nader onderzoek is ook nog nodig naar eventuele nadelige effecten van warmteopslag in de grond. Zo eist de overheid dat er geen verzilting van zoet water optreedt, er geen netto warmtelozing plaatsvindt, en dat de warmteopslag geen biologische of chemische gevolgen heeft.
De geavanceerde warmtewisselaars die worden gebruikt, zijn ook een forse investering voor tuinders. Pas na een jaar of tien halen de tuinders de kosten van de installaties eruit. Ze zullen goedkoper moeten worden, wil de tuinbouw op grote schaal overstappen op systemen voor langdurige warmteopslag onder de grond. / HB