Nieuws - 1 januari 1970

Energiegebruik Alterragebouwen niet beter dan oude Dreijenborch

De twee moderne Alterragebouwen scoren wat betreft energie-efficiëntie niet beter dan het vijftig jaar oude gebouw de Dreijenborch, blijkt uit een toetsing op milieuprestaties door MSc-studenten.

De twee gebouwen van Alterra hebben nagenoeg hetzelfde energiegebruik per medewerker als het oude Dreijenborch. De energiekosten zijn zo'n tachtig euro per medewerker per jaar. Ook als je het energiegebruik uitdrukt per vierkante meter is er weinig verschil tussen de gebouwen. Het aantal medewerkers per vierkante meter ontloopt elkaar niet zoveel.
De cijfers zijn opvallend omdat de Dreijenborch gezien kan worden als een blok beton voorzien van enkel glas terwijl in het moderne Alterra isolerend glas, veel vernuft en een veelheid aan moderne materialen is verwerkt.
,,Een gebouw dat er ecologisch uitziet hoeft niet noodzakelijkerwijs ook ecologisch verantwoord te presteren'', zegt dr Okke Braadbaart van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. Op zijn initiatief heeft een groep studenten van de MSc-opleiding Urban Environmental Management universiteitsgebouwen getoetst op milieuprestaties. In opdracht van de Arbo- en Milieudienst werd de energie-efficiëntie van Alterra onderzocht. Braadbaart voegde daar de Dreijenborch aan toe. ,,Het is opvallend dat de Dreijenborch even goed scoort wat betreft energiehuishouding. Het gebouw stamt uit de jaren vijftig en in die tijd speelden er bij het ontwerpen van gebouwen nog helemaal geen energieafwegingen.''
Braadbaart heeft wel een mogelijke verklaring. ,,Als een gebouw simpel van structuur is en er weinig verschillende bouwmaterialen in zijn verwerkt, zoals bij de Dreijenborch, heb je over het algemeen weinig energieverlies. Echter, als je veel verschillende materialen verwerkt, gecombineerd met een gecompliceerde structuur, zoals bij Alterra-Oost, krijg je luchtstromingen waardoor je warmte verliest. Ook door krimp en rek kan warmte weglekken langs de naden van verschillende materialen.’’
Dankzij deze zogenaamde nulmeting kan de Arbo- en Milieudienst op termijn een plan maken voor de certificering van de gebouwen volgens de ISO 14000-richtlijnen voor het milieuzorgsysteem. Tot nu toe lag de prioriteit bij het opzetten van een kwaliteitssysteem van de laboratoria en ISO 9000-certificering.
Volgens Braadbaart valt er binnen heel Wageningen UR ook heel wat te verbeteren in het afvalmanagement. ,,Er is helemaal geen overzicht van alle afvalstromen, terwijl dat een grote kostenpost is. Verder worden medewerkers hier nauwelijks voorgelicht over waar ze hun afval kunnen laten.''
Braadbaart organiseerde voor zijn studenten een trip naar de Katholieke Universiteit Nijmegen. ,,Daar krijgt iedereen een kartonnen doos voor het inzamelen van papier, zie je overal posters met informatie over waar je met je afval naartoe kunt, en hebben ze scherpe doelstellingen voor afvalstromen en energiegebruik. Ook aardig zijn hun lampen die met behulp van sensoren automatisch dimmen afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht. We moeten naar een situatie zoals in Nijmegen. Dat ben je eigenlijk aan je stand verplicht als University for Life Sciences.'' | H.B.