Nieuws - 17 januari 2008

Energie besparen met automatische schakelaars

Wageningen UR heeft de gemeente Wageningen beloofd het komende jaar minder energie te gebruiken. Er zal vooral bespaard worden op de electriciteitsrekening van computers, zuurkasten en verlichting.
De gemeente deelde vanwege dit besparingsplan het eerste deelnamecertificaat voor de campagne ‘Goed klimaat in Wageningen’ uit aan de kennisinstelling. Volgens Rob Buré van de afdeling Veiligheid en milieu, betreft het geen nieuwe plannen voor energiebesparing. ‘We hebben al plannen gemaakt toen we de milieuvergunning voor de gebouwen op de Wageningse berg en de campus aanvroegen.’
De plannen bestaan onder andere uit automatische schakelaars voor zuurkasten en verlichting. Er komen bijvoorbeeld sensoren die meten hoe licht het is in de gebouwen, en die automatisch de lampen uitschakelen als er genoeg zonlicht van buiten komt. Verder denkt Buré aan bewegingssensoren die het licht automatisch uitdoen als een kamer niet wordt gebruikt. Hoeveel energie de maatregelen moeten gaan besparen is niet vastgelegd.