Nieuws - 1 januari 1970

Embryotransplantatie helpt varkenspest te voorkomen

Embryotransplantatie helpt varkenspest te voorkomen

Embryotransplantatie helpt varkenspest te voorkomen

Voor de een is het de perfecte manier om ziekte-insleep en daarmee massale slachting van varkens bij varkenspest te voorkomen. De ander noemt het de zoveelste ingreep ter vernedering van het varken: embryotransplantatie. Wouter Hazeleger sluit zich aan bij de laatste groep. Dinsdag 29 juni hoopt hij aan de Landbouwuniversiteit te promoveren op niet-chirurgische embryotransplantatie (ET) bij prof. dr Jos Noordhuizen, tegenwoordig hoogleraar Gezondheidszorg herkauwers in Utrecht en voorheen hoogleraar Veehouderij in Wageningen

Het onderzoek naar ET bij varkens loopt sinds de jaren tachtig, in navolging van ET bij koeien. Ook bij varkens lijkt ET een mooie manier om genetisch materiaal van vader en moeder over te dragen zonder overdracht van ziekten. Bovendien zijn embryo's vrijwel vrij van ziektekiemen en goed te desinfecteren. Ook hoeven er geen biggen op transport, met alle mogelijke ellende. Kortom, de voordelen zijn legio

Probleem is echter de bouw van het varken. De embryo's liggen in de top van de beide uterushoornen. Elke hoorn is een tot twee meter lang en ligt gekruld en gedraaid in de buikholte. Dat betekende lange tijd dat het uitnemen van embryo's alleen via chirurgische weg mogelijk was

In het begin van zijn onderzoek bekeek Hazeleger of het ook mogelijk was de embryo's uit het varken te halen met een eenmalige chirurgische ingreep. De uterushoornen werden permanent verkort. Daardoor kan de zeug echter niet meer via de normale weg biggen krijgen. Een groep varkenshouders liet een paar maanden geleden nog weten dat ze dit te ver vonden gaan. Het tast het wezen van het varken aan, vonden ze

Ook de promovendus ziet deze kant van ET, maar hij vindt dat zo'n nadeel afgewogen moeten worden tegen de nadelen van een varkenspestepidemie of levenslang aangebonden staan. Je kan beter een dier eenmalig opereren. Dat is een flinke gebeurtenis, maar na een bepaalde tijd is het dier het weer kwijt. Aangebonden staan voelt het dier zijn hele leven. Als je nou denkt aan een varkenspestepidemie, wat je die dieren dan aandoet, dat is veel erger.

De onderzoeker is wel van het eenmalig opereren afgestapt. Het was wel mogelijk embryo's te winnen, maar het lukte ook vaak niet. Daarom is hij overgestapt op het gebruik van slachtvarkens om embryo's te verzamelen. Daarmee kon hij laten zien dat het inbrengen van embryo's bij zeugen goed mogelijk is. Voor de praktijk ziet Hazeleger echter meer in het produceren van embryo's in het laboratorium. Dat is nu nog niet erg succesvol, maar het is volgens hem wel de beste manier om op grote schaal embryo's te produceren. Daarmee is het bezwaar van de varkenshouders en andere mogelijke critici ook te ondervangen. L.N