Nieuws - 10 december 2012

Ellen Marks weg bij VHL

Ellen Marks heeft ontslag genomen bij Van Hall Larenstein. Ze zal na de kerstvakantie niet terugkeren als lid van het college van bestuur ad interim. Dit is vandaag op intranet bekend gemaakt.

ellen_marks_rdax_400x288.jpg
Marks was begin november benoemd als interimbestuurder van VHL. Daarvoor was ze algemeen directeur van de hogeschool.

Waarom Marks haar ontslag heeft ingediend, is niet bekend gemaakt. Zelf laat ze weten geen behoefte te hebben om commentaar te leveren op het geplaatste bericht op intranet. Volgens dit bericht is het besluit 'na goed overleg' genomen.

Na de bestuurlijke ontvlechting tussen Wageningen UR en Van Hall Larenstein werd Ellen Marks op 9 november door de nieuwe raad van toezicht benoemd tot interimbestuurder. Dit tot ongenoegen van de medezeggenschapsraad, die al lange tijd overhoop ligt met de bestuurder. In haar nieuwe functie voerde Marks onderhandelingen over de ontvlechting.

In een eerder interview zei Marks het lastig te vinden dat er zoveel weerstand tegen haar bestond. 'Ik heb nooit anders gedaan dan me 100 procent inzetten voor deze hogeschool.'