Nieuws - 3 april 2008

Ellen Marks nieuwe VHL-directeur

Ellen Marks is de nieuwe algemeen directeur van Van Hall Larenstein (VHL). Zij stapt per 1 juni over van de hogeschool InHolland. Haar benoeming werd op donderdag 27 maart bekendgemaakt met een voorstelronde langs de drie hogeschoollocaties.

nieuws_2039.jpg
Bij de presentatie in de ontmoetingsruimte van VHL in Forum zegt rector Martin Kropff dat Marks is uitverkoren door een zware commissie met daarin ook de medezeggenschapsraad van de hogeschool. Volgens de rector zijn de raad van bestuur en het hogeschoolpersoneel dichter bij elkaar gekomen in de werkvloergesprekken die de laatste tijd zijn gehouden. ‘We gaan nu werken aan de verbeterpunten die in de gesprekken naar voren zijn gekomen.’
Marks kwam direct na de middelbare school in het bedrijfsleven terecht, waar ze vanaf 1991 managementfuncties bekleedde. Ze kreeg echter genoeg van ‘bazen die in je nek hijgen over win-winsituaties en targets’, en maakte in 2002 de overstap naar het beroepsonderwijs als onderwijsmanager bij hbo-instelling InHolland. Sinds 2005 is ze er directeur van de School of Economics Alkmaar/Zaanstad.
Marks: ‘Ik heb gemerkt dat docenten in verschillende rollen opereren en dat is pittig. Zeker met de invoering van het competentiegerichte onderwijs, waarbij ook veel van de studenten wordt gevraagd. Studenten moeten een rugzak vol vaardigheden en kennis meenemen.’
De overdracht van kennis vindt ze een aandachtspunt binnen het competentiegerichte onderwijs. Ook aan de dagelijkse onderwijskwaliteit, zoals kloppende roosters, hecht ze veel belang. Verder houdt ze van interactie en transparantie en vindt ze het prettig om in een open sfeer te werken, waarin gelachen kan worden. ‘Ik ben doelgericht en resulaatgericht, maar op een manier die werkbaar is en waarop er aandacht is voor de mens, de inhoud en de kwaliteit. En doelen moeten wel haalbaar zijn.’
Marks kiest niet voor één standplaats, maar zal haar tijd en aandacht verdelen over de drie hogeschoolvestigingen. Ze wil ook de samenwerking met de universiteit verder uitbouwen en daarmee, vooral op het gebied van onderzoek, het curriculum van de hogeschool accentueren. Volgens Kropff is het mooi meegenomen dat Marks een netwerk heeft in het westen van het land, nu de hogeschool haar blik ook die kant op richt. Marks heeft zeker zin in de taak om Van Hall Larenstein door de instellingsfusie en de fusie met Wageningen UR te loodsen. ‘Het is een uitdaging en één van de redenen waarom ik dit graag wil doen.’