Nieuws - 18 januari 2001

Elf procent minder studenten in 2000

Elf procent minder studenten in 2000

Vooral milieukunde en landinrichting leveren in

Volgens de offici?le studententellingen in december hebben zich vorig jaar 668 nieuwe studenten ingeschreven bij Wageningen Universiteit. Dat is ruim elf procent minder dan de 755 van 1999. Vooral landinrichting en milieukunde leverden fors in. Er kwamen vorig jaar vooral minder vwo'ers naar Wageningen. Het aantal doorstromers van het hbo bleef nagenoeg gelijk.

Rond de twee studierichtingen die het meest inleverden, was vorig jaar lang onzekerheid door reorganisaties. Milieukunde stond op de lijst van studierichtingen die helemaal zouden verdwijnen. Pas laat in het studiejaar besloot het bestuur alsnog een zelfstandige opleiding milieukunde te starten.

Landinrichting is ontstaan uit een fusie van de oude richtingen landinrichtingswetenschappen en tropisch landgebruik. De fusierichting trekt ongeveer net zoveel studenten als de oude opleiding landinrichtingswetenschappen. Of de fusierichting door de naamswijziging minder herkenbaar is geworden voor studenten die een 'tropische' opleiding zoeken, is niet duidelijk. De eerstejaars studenten hebben volgens opleidingsco?rdinator ir. Jan van Nieuwenhuize nog niet gekozen voor een specialisatie. Het is daarom nog niet duidelijk welke studenten een 'westers' en welke een 'tropisch' pakket willen volgen. Hoewel Van Nieuwenhuize dus nog geen cijfers heeft, vermoedt hij wel dat de naamswijziging ten koste is gegaan van de herkenbaarheid van de opleiding bij vwo'ers. | K.V.

Ingeschreven eerstejaars studenten per studierichting op 1 december, afkomstig van vwo en tussen haakjes van hbo. Bron: Onderwijs en studentenaangelegenheden WU.

Studierichting vwo 1999 (hbo) 1999 vwo 2000 (hbo) 2000

Bedrijfs- en consumentenwetenschappen 48 (36) 42 (30)

Biologie 71 (11) 65 (4)

Bioprocestechnologie 30 (2) 30 (4)

Bodem, water en atmosfeer 38 (7) 31 (5)

Bos- en natuurbeheer 59 (11) 61 (7)

Dierwetenschappen 79 (6) 65 (10)

Internationale ontwikkelingsstudies 23 (0) 39 (2)

Landinrichting 91 (12) 57 (15)

Levensmiddelentechnologie 31 (9) 26 (14)

Milieukunde 23 (26) 7 (21)

Moleculaire wetenschappen 29 (1) 28 (1)

Plant- en gewaswetenschappen 34 (1) 27 (4)

Technologie en milieuwetenschappen 14 (1) 15 (1)

Voeding en gezondheid 41 (21) 38 (19)

Totaal 611 (144) 531 (137)