Nieuws - 1 januari 1970

Elektroden maken bagger schoon onder het wegdek

,,Het probleem van de ophoping van bagger is lange tijd onzichtbaar gebleven. Maar nu beginnen de schepen echt vast te zitten. De nood komt aan de man'', zegt dr Tim Grotenhuis van de sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit. Hij is enthousiast over de oplossing die hij heeft bedacht waarbij bagger onder de snelweg verdwijnt en daar bovendien gereinigd wordt.

Het plan 'Baggerwegwerken’ dat hij bedacht samen met bodemexperts van adviesbureaus Bam, DHV, Hak Milieutechniek en Van Oord viel onlangs in de prijzen bij een prijsvraag van Rijkswaterstaat binnen het innovatieprogramma 'Wegen naar de Toekomst'. Met het prijzengeld, een ontwerpbeurs van 40.000 euro, kan het onderzoeksteam het plan verder ontwikkelen. Rijkswaterstaat zal vervolgens bepalen of het project kan worden uitgevoerd.
Grotenhuis: ,,Gigantische hoeveelheden verontreinigde bagger zijn blijven liggen in kanalen en rivieren omdat er geen bestemming voor te vinden is. Er is veel bezwaar tegen opslag; een bekend voorbeeld is het enorme protest van de bewoners van het dorp Ingen tegen opslag in een zandput. De mensen willen het niet in hun achtertuin hebben.''
Het wegennetwerk als alternatieve bestemming voor vervuilde bagger komt niet geheel uit de lucht vallen. Er is al licht verontreinigde grond in een geluidswal gegoten langs de A12 bij Leidsche Rijn. Dit project is zonder commotie verlopen. Grotenhuis verwacht dat de opslag van bagger onder de snelweg ook niet veel protest zal ontlokken. Bovendien zal de bagger juist worden schoongemaakt onder de weg.
In zijn plan wordt de bagger ingespoten onder het wegdek en vervolgens met verschillende technieken, zoals elektroreclamatie, gereinigd van verontreinigende stoffen. Grotenhuis: ,,Ik denk dat met name de techniek van elektroreclamatie goed toepasbaar is onder de weg. Dat werkt via een metalen kooiconstructie waaronder je de bagger spuit. Met elektroden breng je dan een zwakke gelijkstroom aan door de baggerspecie. Hierdoor breken de teerachtige PAK’s en olie stoffen af. De zware metalen wandelen langzaam naar de elektroden waar je ze kan wegpompen.'' | H.B.