Nieuws - 24 februari 2011

Elektrische stoel voor paling

Door elektrische stroom is de paling binnen een seconde buiten bewustzijn.

16-paling-liggend-hires.jpg
Het eerste apparaat in Europa om paling te verdoven voor de slacht. Tot voor kort werden de dieren onverdoofd in een zoutbad gekieperd, wat veel stress ople­verde. In het apparaat raken de dieren door elektrische stroom binnen een seconde buiten bewustzijn, zo bleek uit hersenfilms (EEG's). Imares en Livestock Research, beide onderdeel van Wageningen UR, ontwikkelden  het apparaat in samenwerking met het bedrijfsleven en met subsidie van het ministerie van Economische Za­ken, Landbouw en Innovatie.