Nieuws - 1 januari 1970

Elektriciteit kan brandhout niet vervangen in Harare

In Afrika wordt veel bos gekapt voor brandhout omdat veel huishoudens koken op houtvuur. Vaak wordt gedacht dat de aanleg van elektriciteit in steden dit probleem kan oplossen. Een studie in Harare, Zimbabwe, laat echter zien dat dit niet genoeg is.

Dr Muyeye Chambwera vergeleek in zijn promotieonderzoek alternatieve energiebronnen voor brandhout in Harare, zoals elektriciteit en petroleum. In Harare heeft tachtig procent van de huishoudens elektriciteit, wat relatief veel is vergeleken met andere Afrikaanse steden.
Maar de onderzoeker ontdekte dat bijna de helft van het gebruikte brandhout opging in huishoudens met elektriciteit. De lage prijs van hout vergeleken met de prijs van elektriciteit en petroleum verklaart dit voor een belangrijk deel. Ook moet elektriciteit in termijnen betaald worden, terwijl brandhout van dag tot dag gekocht kan worden, waardoor arme mensen eerder voor hout kiezen. Sommigen hebben geen elektrische apparaten. Bovendien blijven de bewoners van Harare brandhout gebruiken voor speciale feesten en begrafenissen.
Elektrificatie kan andere bronnen van energie dus nooit helemaal vervangen, concludeert Chambwera. Een overheid die de kap van hout wil beperken, moet daarom niet alleen elektriciteit, maar ook petroleum goedkoper maken dan brandhout. Maar Chambwera gelooft niet dat de huidige regering van Zimbabwe het probleem serieus genoeg neemt. De ontbossing zal juist verder toenemen, verwacht Chambera, want in economisch slechte tijden kiezen mensen eerder voor het relatief goedkope brandhout./ JT