Nieuws - 1 januari 1970

El Niño

El Niño

El Niño

Heden ten dagen is het weer weer van slag. Alle goede bedoelingen van meteorologen ten spijt kan het vriezen of dooien. Af en toe zelfs binnen het uur

Ook extremiteiten vallen ons ten deel in deze donkere dagen van onrust. Net als het lijkt of de lente ons komt verblijden met de mooie boodschap van een warm zonnetje, komt een gure noordoostenwind om de hoek blazen en verwarmt het hart van de schaatsliefhebber (m/v). De ene dag kinderen dik ingepakt in lagen textiel, katoen, wol en/of andere materialen, de volgende dag spelen ze vrolijk tussen de opkomende krokussen in het groene gras

Volgens ingewijden is dit te wijten aan het fenomeen El Niño, een verandering in het weerpatroon die wereldwijd, soms catastrofale, gevolgen heeft. Hevige neerslag, overstromingen, droogtes en bosbranden schijnen direct het gevolg te zijn van het prachtige natuurlijke ecologische systeem van de aardbol waarop wij ons leven slijten. Dus we hoeven niet meer bang te zijn voor de beruchte ozongaten boven de poolcirkels. Deze zijn waarschijnlijk maar op zeer beperkte schaal verantwoordelijk voor de aangerichte schade. Indirect de mensheid dus ook. Iets wat ondergetekende maar moeilijk kan accepteren

Zo'n soort verandering in het klimaat is ook aanwezig binnen de Universiteit Wageningen en DLO. Volgens sommigen een frisse wind die door de kantoren waait; anderen hebben het over een allesverschroeiende passaatwind. Mijns inziens is deze wind of change, gevoed door de stormachtige ontwikkelingen rond Wageningen UR, een natuurlijk fenomeen dat weer een link heeft met het millennium-vraagstuk. Ook hier is sprake van een omgooien naar een andere werkwijze

Toch is het misschien handig om voor de toekomst het beestje een naam te geven. Dan is het, ook voor de verse instroom, gelijk duidelijk waar wij, als Wageningen UR, nu eigenlijk mee bezig zijn (of mee bezig worden gehouden)

Elniñoïseren: werkwoord [elnienjowiseren]; zelfstandig naamwoord: Elniñoïsatie

Een verwoestende gedachte door een klimaat laten gaan die alle geldende denkwijzen overstroomt of drooglegt, waardoor er nagedacht zal moeten worden over de gevestigde orde

En aangezien het een natuurlijk fenomeen is, kan er binnen Wageningen UR een projectgroep worden opgericht, die als doelstelling heeft de verstrekkende gevolgen op lange termijn binnen het sociale aspect van El Niño op de medewerkers van Wageningen UR te onderzoeken

We zien wel uit welke hoek de wind zal gaan waaien