Nieuws - 26 oktober 2011

Eindelijk weer een leerstoel gedragsbiologie

Marc Naguib wordt per 1 december hoogleraar van de nieuw opgerichte leerstoelgroep Gedragsecologie. Daarmee geeft de universiteit weer structureel aandacht aan gedragsbiologie in Wageningen.

marc_naguib.JPG
De groep Gedragsecologie moet de leemte opvullen die ontstond na het opheffen van Ethologie. Het doek viel voor deze groep in 2005 na tien jaar van interne strijd en een komen en gaan van (tijdelijke) hoogleraren. De beslissing zorgde voor veel protest. Marcel Visser, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor gedragsbiologie, zei destijds in vakblad Bionieuws: ‘Onbegrijpelijk dat Wageningen geen onderwijs en onderzoek wil besteden aan ethologie.' Sindsdien verdwenen bovendien de groepen dierecologie te Leiden in 2008 en gedragsbiologie te Utrecht in 2011.
De oprichting van een groep Gedragsecologie zes jaar later is daarom zeer welkom, zeker voor de studies Dierwetenschappen, Biologie en Bos- en natuurbeheer. Al in 2007 protesteerden biologiestudenten dat de opheffing ondanks garanties ten koste was gegaan van het onderwijs. Naguib waarschuwt wel voor een onjuist verwachtingspatroon: ‘Studenten moeten wel beseffen dat dit niet de oude ethologie-groep is, die voornamelijk aandacht had voor boerderijdieren. Er is nu meer focus op het gedrag van dieren in de natuur.'
Inhoudelijk wil Naguib zich richten op sociaal gedrag en communicatie bij dieren, met name zangvogels zoals het model koolmees. Verder komt er aandacht voor dierenwelzijn in de veehouderij. Een onderwerp waar hij in Duitsland enkele jaren onderwijservaring mee heeft. ‘Hierin zullen we zeker bijdragen aan de maatschappelijk discussie, maar dat krijgt zeker niet de centrale focus.' Aanvankelijk gaat de groep intensief samenwerken met Adaptatiefysiologie.
Momenteel werkt Naguib nog in de groep dierecologie aan het Nederlands Instituut van de Ecologie (NIOO). Hier doet hij onderzoek aan onder andere koolmeesgedrag, sociale netwerken, de ruimtelijke gedrag en zang van nachtegalen en algemene patronen in het foerageergedrag van dieren. Hij studeerde biologie aan de Freie Universität in Berlijn en promoveerde aan de universiteit van North Carolina in de Verenigde Staten.