Nieuws - 1 januari 1970

Eindelijk goed stufi-nieuws

Eindelijk goed stufi-nieuws

Eindelijk goed stufi-nieuws

Minister Loek Hermans van Onderwijs wil studenten langer de tijd geven voor hun studie, meldde Wb vorige week. Hij wil volgens uitgelekte plannen niet extra geld uittrekken voor de studiefinanciering, maar wil het studenten wel makkelijker maken om naast de studie te gaan werken of er een jaartje tussenuit te gaan. Voor het eerst in jaren reageerden de studentenbonden positief op een studiefinancieringsplannen. De laatste jaren was er weinig te juichen. Een overzichtje

1986

Minister Wim Deetman voert de Wet Studiefinanciering in

Studenten krijgen zes jaar beurs. De uitwonenden ontvangen 605 gulden per maand, thuiswonenden 266. Studenten met een hbo-diploma krijgen een jaar extra studiefinanciering als ze naar een universiteit gaan. Het collegegeld bedraagt 1604 gulden

1990

Laatste verhoging van de basisbeurs. Thuiswonenden krijgen 272,92 gulden, uitwonenden 620,15 gulden

1991

Invoering OV-jaarkaart. Studenten kunnen onbeperkt met het openbaar vervoer reizen. Daarvoor wordt de beurs wel gekort. Uitwonenden krijgen nog 560 gulden, thuiswonenden 225

Studenten krijgen nog vijf jaar een beurs, daarna mogen ze twee jaar lenen. Minister Ritzen kondigt aan dat het collegegeld in stappen verhoogd zal worden tot 2250 gulden in 1995. De rente op studieleningen wordt verhoogd tot de marktrente en hbo'ers krijgen geen extra studiefinanciering meer als ze naar de universiteit gaan

1992

De rente op studieleningen gaat direct in. Voorheen ging een student pas rente betalen als hij stopte met studeren

1993

Invoering tempobeurs; studenten moeten 25 procent van hun punten halen, anders wordt de beurs omgezet in een lening

1994

De OV-jaarkaart wordt omgezet in een weekend- en een weekkaart

1995

De basisbeurs wordt gekort; uitwonenden krijgen nog 470 gulden, thuiswonenden 158 gulden. Het collegegeld gaat in drie stappen omhoog naar 2750 gulden in 1998. Daarbij wordt de temponorm verhoogd naar vijftig procent. Studenten mogen wel meer gaan bijverdienen

1996

Basisbeurs opnieuw gekort; blijft over 425 gulden per maand voor uitwonenden, 125 gulden voor thuiswonenden. De tempobeurs wordt prestatiebeurs. Studenten die niet binnen zes jaar afstuderen, moeten hun beurs terugbetalen

Alleen in het eerste jaar moeten studenten vijftig procent van de studiepunten halen. K.V