Nieuws - 4 januari 2016

Einde plofkip in supermarkt

tekst:
Albert Sikkema

De Nederlandse supermarkten stoppen met de verkoop van de ‘plofkip’. Daardoor moet een derde deel van de vleeskuikenhouders omschakelen op trager groeiende kippenrassen, legt onderzoeker Peter van Horne van het LEI uit. De consument betaalt een euro per kilo extra.

<foto: de trager groeiende Hubbard-kip>

Wat houdt het besluit van de supermarkten in?

‘Albert Heijn en Lidl verkopen niet langer snelgroeiende kip vanaf 1 januari, Jumbo volgt  ergens in februari. Waarschijnlijk volgen de andere supermarkten later in 2016, maar ieder heeft zijn eigen tijdpad. Let wel: het is geen gezamenlijke afspraak van de supermarkten om de inkoopcriteria aan te passen dat ze alleen nog langzaam groeiende vleeskippen aankopen. Dat wilden de supermarkten gezamenlijk al eerder bereiken, maar ze werden vorig jaar teruggefloten voor de Autoriteit Consument en Markt, de kartelwaakhond, omdat de afspraak in strijd was met de Mededingingswet. Dus nu regelen de supermarkten het ieder voor zich.’

Om welke groeisnelheid gaat het?

 ‘De traag groeiende vleeskuikens groeien 45 a 50 gram per dag, in plaats van 60 gram per dag voor de gangbare soort. Dat is een substantiële verbetering voor het dierenwelzijn, zeggen mijn collega’s bij Livestock Research. In de praktijk gaan de pluimveehouders nu kiezen voor de traag groeiende rassen van Hubbard. Overigens geldt dit maar voor zo’n 30 tot 35 procent van de pluimveehouders. De andere vleeskippenhouders, die leveren aan restaurants,  cateraars en instellingen in Nederland en de export, blijven de snel groeiende kippenrassen gebruiken. Daar verandert niets.’

Leidt dit tot extra kosten?

‘Ja, dat heeft het LEI een paar jaar geleden uitgerekend. De langzaam groeiende kippen kosten meer voer en je kunt per jaar minder dieren in de stal houden. Daardoor zijn de trager groeiende kippen zo’n 15 a 20 procent duurder op de boerderij. Als je dat doorberekent naar de supermarkt, dan wordt een kilo kipfilet zo’n anderhalve euro duurder, volgens onze berekeningen. Jumbo en Albert Heijn zeggen nu echter dat de kipfilet van deze kip maximaal een euro duurder wordt. Dus blijkbaar nemen ze genoegen met een kleinere marge.’

Zo’n prijsstijging valt mee, toch?

‘De Nederlanders eten gemiddeld 20 kilo kip per jaar, dus deze maatregel kost de consumenten zo’n 30 euro per persoon per jaar. Dat kun je weinig vinden, maar denk aan de bijstandsmoeder met een laag inkomen. Punt is dat de consument niet meer kan kiezen voor het goedkoopste vlees van een snelgroeiende kip.’

Maar de extra kosten van de pluimveehouder worden gecompenseerd.

‘Klopt, de extra kosten voor de boer worden zodanig gecompenseerd dat hij evenveel verdient met zijn bedrijf dan zijn gangbare collega. Het gaat overigens niet slecht met de producenten van vleeskippen. Afgelopen jaar haalden ze een gemiddeld inkomen van 90.000 euro. De maatregel van de supermarkten zorgt echter wel voor tweespalt in de sector. De traditionele kippenboeren zijn bang dat de overheid de snel groeiende kip gaat verbieden. Ik ben daar minder bang voor. Je ziet dat de overheid achterover leunt. De markt regelt dit wel, samen met de actiegroepen.’