Nieuws - 14 mei 2019

Einde nadert voor alumnivereniging KLV

tekst:
Albert Sikkema

Alumnivereniging KLV wil zichzelf opheffen. De reden: gestaag dalende ledenaantallen. ‘We binden niet meer substantiële aantallen jonge alumni. Ook bij de toenemende groep internationale alumni blijft KLV buiten beeld.’

© KLV

De Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, zoals KLV vroeger heette, staat op het punt te worden opgeheven. Bestuur en leden van de Wageningse alumnivereniging hebben het afgelopen jaar toekomstscenario’s besproken. ‘Onze conclusie is dat er feitelijk geen draagvlak is voor het voortzetten van KLV’, zegt voorzitter Han Swinkels.

Krimp
De ruim 130 jaar oude alumnivereniging telt 7.500 leden. De helft van de leden, overwegend oudere alumni, betalen contributie; de andere helft zijn pas afgestudeerden en studenten die weinig tot geen contributie betalen. De vereniging kromp de afgelopen tien jaar met zo’n tweeduizend betalende leden.

De oudere leden uiten met hun lidmaatschap hun loyaliteit ten opzichte van Wageningen Universiteit. De jongere en internationale alumni zeggen: we hebben KLV hiervoor niet nodig
Han Swinkels, voorzitter KLV

Het KLV-bestuur legde de leden het afgelopen jaar via interviews en klankbordgroepen enkele toekomstscenario’s voor. ‘De oudere leden uiten met hun lidmaatschap hun loyaliteit ten opzichte van Wageningen Universiteit’, zegt Swinkels. ‘De jongere en internationale alumni zeggen: we hebben KLV hiervoor niet nodig.’

Ledenservice
Dat komt mede omdat de behoefte aan ledenservice van KLV de afgelopen jaren afnam. Zo beëindigde KLV Professional Match, de club voor loopbaanontwikkeling, begin dit jaar zijn activiteiten. De meerwaarde van KLV ten opzichte van het Universiteitsfonds Wageningen, die vanuit WUR activiteiten voor alle alumni organiseert, werd steeds kleiner. ‘Het onderscheidend vermogen van KLV is grotendeels weg’, constateert Swinkels.

Studiekringen
Wel bevat KLV nog 14 actieve studiekringen en alumninetwerken. Zij binden Wageningse alumni met een sterke vakinhoudelijke interesse. Deze studiekringen zorgen voor binding met Wageningse opleidingen en leveren een bijdrage aan het maatschappelijk debat. Daarom onderzoekt het KLV-bestuur of het Universiteitsfonds Wageningen de ondersteuning van deze studiekringen kan voortzetten.

Voortkabbelen
‘We hadden als KLV nog kunnen voortkabbelen’, zegt Swinkels, ‘maar we hebben onze verantwoordelijkheid genomen om conclusies te verbinden aan de uitgebreide discussie met onze leden. We binden niet meer substantiële aantallen jonge alumni.’ Berichten in het interne medium KLV Update over de onzekere toekomst leidden het afgelopen jaar ook niet tot nieuw elan, zegt Swinkels. ‘Leden zegden hun lidmaatschap niet op, maar kwamen ook niet in actie om de vereniging nieuw leven in te blazen.’

Vermogen
KLV organiseert in juli een ledenvergadering, waarin de ondersteuning van studiekringen en netwerken door het Universiteitsfonds Wageningen wordt besproken. Ook komt dan aan de orde hoe KLV wil omgaan met haar ledenbestand en vermogen van 1 miljoen euro. Via een online enquête op WUR Connect kunnen leden hierover hun mening geven en ideëen aandragen. Swinkels verwacht dat KLV op z’n vroegst eind 2020 wordt opgeheven.