Nieuws - 1 januari 1970

Eigendomsverhouding bij praktijkonderzoek intact houden

Eigendomsverhouding bij praktijkonderzoek intact houden

Eigendomsverhouding bij praktijkonderzoek intact houden

Er moet snel duidelijkheid komen over de positie van het praktijkonderzoek binnen Wageningen UR. Bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman vindt dat het volledige praktijkonderzoek, inclusief de regionale proefbedrijven, moeten opgaan in het kennisbolwerk, maar dat grond en goederen die eigendom zijn van derden onaangetast moeten blijven. Hij hoopt dat dit voorstel de impasse kan doorbreken. Vervolgens moet samen met het agrarisch bedrijfsleven een plan gemaakt worden om de dubbels uit de organisatie te halen. Als dat leidt tot verkoop van bedrijven moeten de middelen worden gebruikt om de reorganisatie te financieren

Vorige week bleek dat de plantensector ontstemd is over de pogingen van LNV om de samenwerking te forceren en dat onderdelen zelfs dreigden af te haken. Veerman begrijpt dat LNV het proces onder druk zet. Er lag een lappendeken aan afspraken. Dat is niet werkbaar. We moeten nu niet veel tijd meer verliezen. Tegelijkertijd wijst hij erop dat Wageningen UR hecht aan een goede relatie met het agrarisch bedrijfsleven. Daarin ligt wellicht een klein verschil in benadering tussen het ministerie en ons. Op de vraag of Veerman ongelukkig is met het dreigement van LNV om de subsidie voor het praktijkonderzoek in te trekken, volgt slechts een glimlach. S.V