Nieuws - 1 januari 1970

Egil Droge, zesdejaars Biologie en GIS

Egil Droge, zesdejaars Biologie en GIS

Egil Droge, zesdejaars Biologie en GIS


,,Op zich is het prettig dat je je via internet voor examens kunt opgeven.
Je staat nu niet meer op vrijdagochtend met dertig wachtenden voor je bij
de studentenbalie. De site van de centrale studentenadministratie is echter
niet logisch opgebouwd. Het heeft me laatst een halfuur gekost om me voor
examens aan te melden. Het was eerst een zoektocht hoe ik me kon opgeven.
Met de helpfunctie was het niet snel te vinden en het stond ook niet bij de
‘vaak gestelde vragen’. Opgeven blijkt te vallen onder het kopje
‘registration’, maar voor het gemak wordt dat woord ook gebruikt bij het
overzicht van geregistreerde studiegegevens. Het systeem gaat er verder van
uit dat je eerst de codes opzoekt van de vakken waar je examen in wilt
doen, die op papier of in een ander scherm zet om vervolgens de codes in te
voeren. Terwijl het volgens mij een stuk logischer en makkelijker zou zijn
als je je bij het overzicht van alle vakken kon aanmelden.
Ik ben voor internet aangewezen op computers van de universiteit. Ik woon
in een studentenhuis in het centrum en de universiteit regelt daar geen
internetaansluiting. De site van de studentenadministratie kan ik op
Alterra-west, waar ik voor mijn GIS-studie veel moet zijn, echter niet
bekijken. Ik kan wel inloggen en word dan netjes welkom geheten, maar krijg
vervolgens bij de administratie een wit scherm. Ik kan dus niet zien
hoeveel studiepunten ik heb gehaald, mijn password veranderen of stemmen
voor de studentenraadsverkiezingen. In de andere Alterra-vleugel kan het
wel.’’