Nieuws - 1 januari 1970

Efficiënter spuiten met computermodel

Nederlandse boeren kunnen zuiniger zijn met gewasbeschermingsmiddelen door gerichter te spuiten en beter te timen. Speciale software kan hun hiermee helpen. In het project Beslist Beter van onder meer Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) leren boeren met het computerprogramma werken.

Het project is een initiatief van de Stichting ter Bevordering van de Agrarische Bedrijfs- en Gebiedsontwikkeling en wordt gecoördineerd door PPO. Het ministerie van LNV en de EU financieren het. De 170 telers die meedoen, krijgen 75 procent korting op de aanschaf van een beslissingsondersteunend systeem (BOS). Als boeren gegevens zoals weerscondities, gewasgroei en eerdere bespuitingen invoeren in dit computerprogramma, dan geeft het aan wanneer een volgende bespuiting nodig is.
Er zijn heel veel verschillende beslissingsondersteunende systemen. De prijzen variëren van enkele honderden tot duizend euro’s per jaar, dus het kan de boer heel wat kosten. ‘Een andere belemmering is onbekendheid’, zegt projectleider ing. Johan Wander van PPO Lelystad. ‘Ervaren gebruikers zijn meestal tevreden. Niet-gebruikers denken dat het te veel tijd kost.’
Voor bijvoorbeeld de bestrijding van fytoftora in aardappelen maakt nu ongeveer 36 procent van de aardappeltelers gebruik van een BOS. Hiermee kunnen ze al gauw 10 tot 15 procent bestrijdingsmiddelen besparen. Een ander voorbeeldje is de bestrijding van vuur in lelies, waarbij telers de bespuitingen kunnen halveren met de hulp van een beslissingsondersteunend programma. / HB