Wetenschap - 5 april 2001

Efficiënter irrigeren dankzij gegevens uit de ruimte

Efficiënter irrigeren dankzij gegevens uit de ruimte

Boeren in Zuid-Itali? kunnen veel effici?nter irrigeren door in plaats van af te gaan op hun gevoel, gebruik te maken van satellietbeelden en hydrologische computermodellen, zegt civiel-hydraulisch ingenieur ir. Guido d'Urso.

In het Gromola-irrigatiedistrict ten zuiden van Napels, aan de Golf van Salerno, het studiegebied van D'Urso, kunnen boeren de hoeveelheid water voor irrigatie met zo'n veertig procent terugbrengen, terwijl de gewasproductiviteit gelijk blijft. D'Urso kon de waterbehoefte vaststellen door satellietbeelden te combineren met bodemgegevens en een bodemwatermodel. Hij gebruikte infrarood-beelden van gewassen afkomstig van de Landsat-satelliet, waarmee hij de gewasbedekking en de waterbehoefte kon bepalen. Hij toetste zijn bevindingen met metingen in het veld. "Boeren irrigeren nu op gevoel. Ze gaan af op de vochtigheid van de bodem en tekenen van watertekort aan de gewassen. Deze methode is echter niet nauwkeurig. Meestal gebruiken ze meer water dan nodig is. Sinds kort moeten de boeren echter rivierwater per liter betalen. Het wordt voor hen dus belangrijker om er zuinig mee om te springen."

D'Urso's methode om de waterbehoefte van gewassen te bepalen, de procedure Simodis (Simulation and Management of On-Demand Irrigation Systems), kan toegepast worden in gebieden vanaf zo'n tweeduizend hectare. Met name irrigatiemanagers bij waterschappen kunnen het computersysteem gebruiken en hiermee individuele boeren adviseren over irrigatie. De methode biedt volgens D'Urso perspectieven in gebieden waar de landbouw en irrigatiemanagement al op een vrij hoog peil staan. Het vereist namelijk expertise in verwerking van satellietbeelden. | H.B.

D'Urso promoveert 6 april bij prof. dr. ir. Reinder Feddes, hoogleraar in de bodemnatuurkunde, agrohydrologie en grondwaterbeheer.