Nieuws - 18 januari 2001

Efficiënt grondgebruik vermindert gebruik bestrijdingsmiddelen drastisch

Efficiënt grondgebruik vermindert gebruik bestrijdingsmiddelen drastisch

De Europese landbouw kan toe met een achtste van de huidige hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en de helft van het areaal. Voorwaarde daarvoor is dat de gewassen daar staan waar de potenti?le opbrengst het hoogst is. Die stellige overtuiging liet prof. dr. ir. Rudy Rabbinge horen op een bijeenkomst over bestrijdingsmiddelen van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging op 10 januari.

Op dit moment gebruiken boeren in de Europese Unie 315 miljoen kilo actieve stof, het werkzame bestanddeel van bestrijdingsmiddelen. Volgens Rabbinge kan die hoeveelheid terug naar maximaal veertig of zelfs tien miljoen kilo. Boeren moeten dan wel de meest geavanceerde technieken inzetten ?n de beste gronden gebruiken. Daarmee kan het landbouwareaal terug van de huidige honderdveertig miljoen naar zeventig miljoen hectare bij minimaal gelijkblijvende opbrengsten en mogelijk zelfs hogere. Rabbinge: "Je ziet nu al, waar de opbrengsten hoog zijn, is het bestrijdingsmiddelengebruik laag."

Om die teruggang in gebruik van bestrijdingsmiddelen daadwerkelijk te bereiken, moet de boer alle beschikbare kennis inzetten en daar schort het nogal eens aan. "Het meeste gebruik van bestrijdingsmiddelen is mismanagement, ook in Nederland. Beesten als bladluizen en witte vlieg worden een plaag doordat boeren tegen andere ziekten en plagen spuiten en zo alle natuurlijke vijanden de dood in jagen."

Rabbinge is overtuigd voorstander van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Samen met energie als brandstof voor machines en kunstmest hebben deze externe inputs de productie in een eeuw verveelvoudigd. Verdere stijging van de productiviteit en daarmee gebruik van inputs als bestrijdingsmiddelen vindt Rabbinge hard nodig voor de mondiale voedselvoorziening. | L.N.