Nieuws - 17 mei 2001

Effectiviteit natuurbeleid niet te meten

Met hoeveel graadmeters meet je de natuur van Nederland?

Vorig jaar legde het Natuurplanbureau graadmeters vast om natuurbeleid te toetsen. In het nieuwste nummer van het landschapsecologische tijdschrift Landschap pleiten drie wetenschappers voor meer nadruk op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de rode lijsten.

Jaarlijks wordt meer dan een miljard gulden uitgegeven aan natuur- en landschapsbeheer. Sinds de jaren zestig zoeken natuuronderzoekers naar graadmeters om het natuurbeleid te toetsen. Instrumenten om natuurbeleid te toetsen, sluiten veelal niet goed aan bij dat beleid. De drie graadmeters die het Natuurplanbureau in oktober 2000 vastlegde doen dat wel, maar met een alternatief voorstel in Landschap willen Drs. Ben ten Brink van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dr. Arco van Strien van het Centraal Bureau voor de Statistiek en dr. Rien Reijnen van Alterra een startschot geven voor een discussie over de uitvoering van de graadmeters.

Het Natuurplanbureau ontwikkelde een graadmeter voor de natuurwaarde, een voor het aantal soorten planten en dieren en een voor de beleidsvoortgang, waarin aandacht is voor de EHS en de rode lijsten. De drie wetenschappers stellen in Landschap de beleidsvoortgang te willen meten door te letten op de uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast pleiten ze voor een graadmeter voor de bedreigde soorten die op de verschillende rode lijsten staan, onder meer omdat die nu al veel gebruikt wordt. "Hij is steeds gepresenteerd in Natuurbalansen en Natuurverkenningen", stelt Reijnen.

Ook al is een rode lijst geen stabiel gegeven - criteria kunnen veranderen en er zijn kleine verschillen tussen Europese en Nederlandse rode lijsten - zo'n lijst is een hele duidelijke natuurindicator, vindt Reijnen. "Je wilt dat de rode lijst zo klein mogelijk is." En duidelijkheid is wat politici zoeken. | M.W.