Nieuws - 26 september 2002

Effect vet op darmkanker niet aangetoond

Effect vet op darmkanker niet aangetoond

Hoewel steeds meer onderzoekers ervan overtuigd zijn dat een dieet met veel vetten uit vis de kans op darmkanker vermindert, bleek dat niet uit de proeven van drs Yvonne Dommels. Dommels, die op de leerstoelgroep Toxicologie werkt aan haar promotieonderzoek, ontdekte echter dat darmcellen net zo goed op plantaardige vetten reageren als op vetten uit vis. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de onderzoeksmethode niet deugt.

Dommels deed proeven met kankercellen die ooit uit een 72-jarige kankerpati?nt zijn gehaald. "Het zijn darmcellen die in drie weken veranderen van tumorcel naar meer gezonde cellen", aldus de onderzoekster.

"Ik heb geprobeerd dat proces in het laboratorium te be?nvloeden door de cellen verschillende soorten vetten te geven. Uit de proeven bleek geen verschil in uitwerking tussen de vetzuren uit vis en die uit plantaardige oli?n. We vragen ons nu af of de gebruikte onderzoeksmethode wel geschikt is om dit soort studies mee te doen. De resultaten zijn tegenstrijdig aan onze bevindingen uit dierproeven?, aldus de promovenda.

Uit die dierstudies blijkt dat een dieet met veel vetzuren uit vis en niet met vetzuren uit plantaardige olie beschermt tegen darmkanker. De resultaten zijn echter nog niet gepubliceerd.

"Vroeger dachten we dat bij darmkanker de verzadigde vetten 'slecht' waren en de onverzadigde vetten 'goed', zegt Dommels. "Maar we begrijpen steeds beter dat we ook moeten kijken naar het s??rt onverzadigde vetzuren. De onverzadigde vetzuren uit vis zijn 'goed', de vetzuren uit planten niet."

Dommels publiceerde haar bevindingen in het tijdschrift Nutrition and Cancer. | W.K.