Nieuws - 8 maart 2012

Effect eierrapen onder loep

Wageningen gaat onderzoek doen naar de achteruitgang van de kievit in ons land.

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft dat verzoek gedaan aan hoogleraar Ron Ydenberg (Resource Ecology). Het onderzoek vloeit voort uit opmerkingen van de Raad van State. Die wees de bezwaren van Faunabescherming af tegen de tijdelijke ontheffing om kievitseieren te rapen. Maar de RvS vraagt zich wel af of, gezien de dalende kievitenstand, het rapen in de toekomst nog wel kan. Onderzoek moet uitwijzen wat de rol is van het eierrapen in de neergaande trend.