Nieuws - 1 januari 1970

Effect beheersmaatregelen op biodiversiteit beter te bepalen

Effect beheersmaatregelen op biodiversiteit beter te bepalen

Effect beheersmaatregelen op biodiversiteit beter te bepalen

Welk effect heeft bemesting gehad op de biodiversiteit van een weiland? Hoe heeft een boorplatform de soortsamenstelling van schelpdieren veranderd? Wat betekende het weghalen van strooisel voor de biodiversiteit van paddestoelen? Deze lastige vragen zijn nu iets beter te beantwoorden dan voorheen, dankzij een nieuwe Windows-versie van het statistisch ecologisch model CANOCO


De nieuwe versie van CANOCO is niet alleen gebruikersvriendelijker en uitgebreider, maar ook sneller dan de voorgaande versies, vertelt dr Cajo ter Braak van het Centrum voor Biometrie Wageningen van het CPRO-DLO, die het model ontwikkelde. Volgens de onderzoeker sluit de nieuwe versie goed aan op vragen uit de markt. De overheid wil de biodiversiteit ontwikkelen. En dan wil ze weten of haar beleid succes heeft

Het model analyseert de resultaten van ecologische proeven. Daarbij gaat het om het type proeven waarbij in het veld of in het laboratorium steeds het aantal individuen van verschillende soorten wordt geteld, op verschillende plaatsen en tijdstippen. Op elke plaats en tijd worden tevens milieuvariabelen gemeten zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid mest, de hoeveelheid gif, het type bodemsoort of het type beheer. De nieuwe CANOCO-versie toetst de effecten van de milieuvariabelen op een statistisch betrouwbaarder manier dan de voorgaande versies

Het CANOCO-model wordt al sinds 1986 door ecologen gebruikt om de resultaten van ecologische proeven te analyseren. Aanvankelijk gebruikten alleen enkele universitaire groepen het model, maar dankzij de voortdurende verbeteringen heeft het CPRO-DLO inmiddels tweeduizend licenties verkocht. Het is een heel succesvol model, zegt aquatisch oecoloog prof. dr Jan van Groenendael van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Volgens Ter Braak gebruiken momenteel evenveel niet-universitaire als universitaire groepen het model

Alexander Klink van ingenieursbureau Aquasense in Wageningen zegt heel enthousiast te zijn over de nieuwe Windows-versie. Het analyseren van de gegevens gaat nu vijf keer zo snel, waardoor het ook lonend is geworden om CANOCO te gebruiken voor kleinere projecten, vanaf vijftienduizend gulden. Aquasense testte met het model bijvoorbeeld het effect van natuurvriendelijker stadswateroevers in Amsterdam. Door het afvlakken van het talud gaan zich daar planten vestigen die weer allerlei beesten aantrekken. Met CANOCO konden we aantonen dat de biodiversiteit door de maatregelen heel snel steeg, aldus Klink. M.H