Nieuws - 12 januari 2012

Eetgewoontes blijken hardnekkig

Kennis van de energiewaarde beïnvloedt eetgedrag nauwelijks.

Ook wanneer ze weten dat hun eten calorierijk is, passen de  meeste mensen hun eetgewoonten niet aan. Tot die verrassende conclusie komt Pleunie Hogenkamp van de leerstoelgroep Humane voeding. Hogenkamp liet studenten twintig dagen lang energierijke of energiearme yoghurt eten, gerechten die duidelijk van elkaar te onderscheiden waren door de smaak. De proefpersonen bleken hardleers. Tegen de verwachting in gingen de proefpersonen niet minder consumeren van de yoghurt met een hoge calorische waarde. Daarbij  maakte het ook geen verschil of het om dikke of dunne yoghurt ging.
Wel leren, niet doen
Een tweede experiment maakte duidelijk dat proefpersonen hun gedrag wel enigszins aanpassen wanneer een combinatie met ander eten gemaakt wordt. Studenten die vooraf laag energetische pudding aten, namen méér van het vervolgvoedsel dan proefpersonen die een stevige pudding hadden geconsumeerd. Maar die aanpassing compenseerde het verschil nauwelijks: de 'energierijke groep' at nóg ruim 500 calorieën meer.
Eetgedrag blijkt dus lastig te beïnvloeden. 'We lijken wel te kunnen leren,' zegt Hogenkamp, 'maar we doen vervolgens niet zoveel met die informatie.' De promovenda verdedigt haar proefschrift op 13 januari.