Nieuws - 22 november 2012

Eetbare tuin op Campus

Er komt mogelijk een eetbare tuin op de campus van Wageningen UR. Dat is wat EAT ME (Eetbare Academische Tuin en Milieu Educatie) wil.

Eat_me_Campus.jpg
Doel van EAT ME is een tuin op te zetten die kan dienen als proeftuin en leerplek voor studenten, medewerkers van de Wageningen UR en inwoners van Wageningen. Studenten Blair van Pelt (Master Organic Agriculture) en Jeroen Postma (Master International Land- and Watermanagent) zijn initiatiefnemers. Volgens hen is de open ruimte op de campus  een ideale locatie om verschillende voedselsystemen te bestuderen en ontwikkeling van ecologisch ontwerpen in de praktijk te laten zien.
Animo
Onder studenten en medewerkers van Wageningen UR is veel animo voor dit initiatief. Op de eerste avond die EAT ME organiseerde kwamen ruim honderd belangstellenden af. Zo'n zestig mensen bezochten de tweede avond. Zij willen actief helpen om de tuin vorm te geven en te onderhouden.  Er zijn vier werkgroepen opgericht, op het vlak van agro-ecologie, organisatie, ontwerp en educatie en onderzoek. Op het moment is EAT ME bezig een stichting op te zetten met een bestuur waarin ook medewerkers van de Wageningen UR vertegenwoordigd zijn.
Steun
EAT ME wordt inmiddels vanuit verschillende hoeken gesteund. Hoogleraar Pablo Tittonell (Farming Systems Ecology) heeft toegezegd dat zijn leerstoel het initiatief onder zijn hoede zal nemen. Inmiddels zijn er twee studenten die vanuit de leerstoel stage lopen bij EAT ME. Bovendien doet een groep van zes studenten, in opdracht van Green Office en het Facilitair Bedrijf, de komende anderhalve maand onderzoek naar vergelijkbare initiatieven wereldwijd.
Grasstroken
Vooral in de Verenigde Staten zijn er veel vergelijkbare initiatieven, maar ook in China, AustraliĆ«, Canada, Engeland, Spanje en Griekenland hebben de studenten voorbeelden gevonden.  Een interessant voorbeeld is het programma aan de universiteit van Massachusetts, waar grasstroken op de campus omgevormd zijn tot ecologische en financieel duurzame landschappen.
Grond
EAT ME heeft twee locaties op het oog: voor het Forum gebouw of naast het Orion gebouw. Het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR wacht eerst de resultaten van het onderzoek van de groep studenten af. Wat betreft ontwerp, aanleg en onderhoud van de tuin wordt gerekend op de vrijwillige inspanning van de betrokkenen. Blair van Pelt en Jeroen Postma hebben er het volste vertrouwen in: 'Juist de vrijheid die mensen binnen dit initiatief krijgen om mee te denken en de tuin zelf vorm te geven is wat hen enthousiasmeert en motiveert om mee te doen.'