Nieuws - 30 december 2015

'Eerstejaars nog steeds op kamers'

tekst:
Linda van der Nat

Idealis ziet geen daling van het aantal eerstejaarsstudenten dat zich als kamerzoekende inschrijft. De studentenhuisvester herkent zich dan ook niet in het beeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat onlangs meldde dat dit jaar 22 procent minder eerstejaars op kamers gaan.

Het CBS zette de verhuisbewegingen in ons land per gemeente in kaart. Daaruit blijkt dat begin dit studiejaar (juli tot en met oktober) een kwart minder achttienjarigen naar een andere gemeente verhuisden dan in dezelfde periode vorig jaar. In Wageningen zijn 178 minder
jongeren van 17-22 jaar ingeschreven. Dat komt neer op een daling van 22 procent. Het CBS wijdt dat aan het afschaffen van de basisbeurs. Studenten zijn daardoor duizenden euro’s per jaar duurder uit als ze zelfstandig gaan wonen.

Idealis ziet echter geen effect van het leenstelsel op de huisvestingsvraag van de Wageningse eerstejaars, zegt Idealis-directeur Sylvie Deenen. ‘De vraag blijft bij ons onveranderd groot, waarschijnlijk door de landelijke werving voor de unieke Wageningse studies en de daardoor vaak lange reistijden vanaf het ouderlijk huis. In juni hebben we een enquête gehouden onder studenten die zich hadden ingeschreven voor een opleiding in Wageningen. Toen bleek al dat er geen afname zou zijn in de vraag naar kamers. In Wageningen althans. Bij studenten van de Christelijke Hogeschool Ede zien we het effect wel.’

Waarom de cijfers van het CBS niet overeenkomen met de cijfers van Idealis, vindt Deenen lastig te zeggen. ‘Wat zou kunnen is dat het studenten niets oplevert om zich bij de gemeente in te schrijven. Voorheen moest het om een uitwonende beurs te krijgen, maar dat is niet meer zo.’

De wachtlijsten voor een kamer zijn wel korter geworden in Wageningen. Deenen wijdt die teruglopende wachtlijsten echter niet aan minder vraag maar aan het toegenomen aanbod. Op de 55 kamers die Idealis in december adverteerde reageerden 132 eerstejaars studenten. ‘Er zijn dit jaar bijna 450 nieuwe kamers bij gekomen in Wageningen en die zitten allemaal vol’, zegt Deenen. ‘Wel zien we dat we kamers vaker moeten aanbieden voordat deze worden geaccepteerd. Bij complexen als Hoevestein en Asserpark is het bijvoorbeeld niet kandidaat 2 of 3 die de kamer gaat huren, maar kandidaat 10 of 11.’

Meer hierover: