Nieuws - 29 augustus 2009

Eerstejaars moeten studiebelofte doen

Eerstejaars die niet presteren, moet je van school verwijderen.

Hogeschool Inholland vraagt aan eerstejaars studenten of ze een ‘convenant’ willen ondertekenen, waarin ze beloven dat ze college volgen, aan projecten meedoen en zich inzetten voor hun studie.
Inholland belooft dan dat ze minimaal twintig contacturen per week verzorgt en dat de tentamencijfers binnen drie weken binnen zijn.
Studenten die het convenant ondertekenen en het niet nakomen, worden van school verwijderd.
Moet Wageningen Universiteit dit ook doen?
Reageer.