Nieuws - 18 november 2015

Eerste verjaardag voor Starthub

tekst:
Rob Ramaker

Starthub, de incubator voor startups van studenten, viert vandaag de eerste verjaardag. De verzamelplek voor bedrijven in het voormalige Tritongebouw wil ondernemerschap onder studenten stimuleren.

Van links naar rechts Suradj Hiralal, Jill Soedarso, Jannet de Jong en Thom van Stralen.

Het studentenbestuur van Starthub en incubation-manager Jannet de Jong vierden de verjaardag rond lunchtijd met taart en prosecco.De rest van de middag zal echter in het teken van ondernemerschap staan. Zo’n zeventig studenten, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven zijn te gast voor een zogeheten leancamp, een bijeenkomst met korte brainstormsessies waar deelnemers zelf de agenda bepalen. Uiteindelijk moet leancamp zorgen voor nieuwe ideeën en contacten. Onderwerp van deze editie is voeding en ICT.

Studentenondernemers kunnen bij Starthub een heel pakket afnemen om ze op gang te helpen. Zo krijgen ze een werkruimte, begeleiding en worden deel van een netwerk met geestverwanten. Na het eerste jaar huren zes startende bedrijven voor 100 euro per maand een ruimte in Starthub. Hieronder zitten een handel in tropische zaden (Onszaden) en een bedrijf dat goedkope sensoren ontwikkelt voor het monitoren van plantengroei (Sigrow). Ook zijn circa honderd studenten member. Hierbij kun je zonder een concreet bedrijfsplan toch ruiken aan ondernemerschap.

In Resource nummer 7 stond een portret van Starthub