Nieuws - 1 januari 1970

Eerste gezamenlijke vak universiteit en Van Hall-Larenstein

Op de dag waarop het samenwerkingsverband tussen Wageningen UR en Van Hall-Larenstein getekend werd, gingen de Voedingswinkel van start. De Voedingswinkel is een vak dat verzorgd wordt door docenten van Van Hall-Larenstein en Wageningen Universiteit. De vakken worden gevolgd door studenten uit Leeuwarden, Velp en Wageningen.

Volgens ir Elsbeth Spelt, coördinator van het vak, is dit vak nuttig omdat hogeschoolstudent en universitaire studenten elkaar na het afstuderen op de arbeidsmarkt tegenkomen en dan met elkaar moeten kunnen werken. ,,Een vak als de Voedingswinkel kan ertoe bijdragen dat daar al in de studie ervaring mee wordt opgedaan. Verder kan het voor onderzoekers en docenten over en weer nuttig zijn om met elkaar te werken om nieuwe signalen en inzichten te krijgen. Op deze manier is de meerwaarde van Wageningen UR - onderwijs én onderzoek - tot uitdrukking te brengen.''
De Voedingswinkel wordt dit jaar als pilot gegeven in twee periodes. In de derde periode onderzoeken de studenten welke grote vragen een bepaalde groep consumenten heeft over voeding, voedsel en gezondheid. In de vierde periode onderzoeken de studenten of de kennis die nodig is om de vragen van de consumenten te beantwoorden reeds aanwezig is. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten de studenten aangeven wat er nog onderzocht dient te worden.
Er zijn zeven studenten Levensmiddelentechnologie die het vak volgen. Drie van hen studeren in Velp, twee in Leeuwarden en twee in Wageningen. De studenten wisselen actief informatie uit via Blackboard, een beperkt toegankelijke internetsite waarop de groepsleden informatie kunnen posten. Soms overleggen de studenten via Microsoft Messenger. Het vak wordt echter niet alleen via de digitale snelweg gegeven. De studenten zien elkaar eens per twee weken in Velp, Leeuwarden of Wageningen. In totaal zijn acht docenten van de verschillende onderwijsinstellingen, een onderzoeker van het Rikilt en een onderzoeker van A&F betrokken bij het vak.
Spelt is zeer te spreken over de enthousiaste instelling van de betrokken medewerkers. ,,Iedereen wil graag meewerken en men is erg benieuwd naar het proces en eindresultaat’’, stelt ze. Hoewel de docenten afkomstig zijn van verschillende instellingen en niet tegelijkertijd lesgeven aan de groep houden zij volgens Spelt onderling goed contact. Zo hebben twee docenten uit Wageningen en Leeuwarden elkaar opgezocht om de interviewtraining door te spreken. De medewerkers van de onderzoeksinstituten hebben volgens Spelt twee functies in het vak. ,,Enerzijds willen zij de groep studenten helpen om de essentie van de vraag te achterhalen, anderzijds fungeren zij als kennisbron voor de studenten.’’
De Voedingswinkel is een van de drie projecten die deel uit maken van het project Kennisdoorstroming VHL - Wageningen UR. Dit project is op de agenda gezet door het college van bestuur in verband met de ontwikkeling van een samenwerkingsverband tussen Van Hall-Larenstein en Wageningen UR. Dit samenwerkingsverband leidde uiteindelijk tot het toetreden van Van Hall-Larenstein tot Wageningen UR. |
G.v.H.