Nieuws - 1 januari 1970

Eerste gevolgen kamernood tekenen zich af

Eerste gevolgen kamernood tekenen zich af

Eerste gevolgen kamernood tekenen zich af


Om alle buitenlandse MSc-studenten te kunnen verzekeren van een dak boven
het hoofd wijst de universiteit waarschijnlijk een deel van de aanmeldingen
van het uitwisselingsprogramma Socrates/Erasmus af. De universiteit en
studentenhuisvester SSHW willen achter het oude IPO-gebouw aan de
Binnenhaven noodhuisvesting realiseren, maar de honderd kamers waar het in
eerste instantie om gaat zijn niet per september beschikbaar.

Aanvraagprocedures voor milieuvergunningen vertragen het proces van de
noodhuisvesting. De procedures nemen zeker vier maanden in beslag, waardoor
de zogenaamde prefab-woningen, niet voor oktober of november klaar zullen
zijn. Studentenvakbond WSO vindt dat de universiteit, gemeente Wageningen
en SSHW te weinig actie ondernemen om het probleem aan te pakken. In een
brief aan de medezeggenschaps- en studentenraad uitte de WSO haar zorgen
over de situatie. De SSHW voorziet in 2007 een tekort van minimaal
vijfhonderd en maximaal duizend kamers. In de brief berekent de WSO dat in
september een tekort van 192 kamers ontstaat.
Volgens ir Kees van Ast, lid van de raad van bestuur, onderschat de
studentenbond het probleem zelfs. ,,De cijfers liggen hoger dan de WSO
denkt'', vertelt hij. Van Ast denkt dat het noodzakelijk zal zijn het
aantal uitwisselingsstudenten voorlopig te beperken. Mogelijk kan een deel
van de Erasmus-aanvragers later in het studiejaar naar Wageningen komen.
Ook afgelopen studiejaar moest de universiteit wegens kamergebrek
Erasmusstudenten afwijzen.
Voor de universiteit is het in eerste instantie zaak woonruimte voor alle
buitenlandse MSc-studenten te hebben. Zij krijgen voorrang boven
uitwisselingstudenten, omdat ze zich aanmelden voor een studie van twee
jaar en per se in september moeten beginnen.
Het is onvermijdelijk dat de komst van steeds grotere aantallen
buitenlandse MSc-studenten ook het kameraanbod voor Nederlandse studenten
beperkt. ,,Dit is een punt van frictie geworden'', zegt Jan Harkema,
adjunct-directeur van de SSHW. ,,En ik denk dat we door de sterke toename
ook buitenlandse studenten niet veel langer allemaal in onze huidige
complexen kunnen onderbrengen.''
Op lange termijn wil de SSHW achthonderd tot duizend extra wooneenheden
creƫren. Deze moeten eind 2006 gereed zijn. Volgens Harkema zoekt de
huisvestingsorganisatie samen met de gemeente naar geschikte locaties, die
zich lenen voor uitbreiding of herinrichting. |
L.M.