Nieuws - 21 mei 2015

Eerste gekweekte rivierkreeften uitgezet

tekst:
Rob Ramaker

Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de Nederlandse natuur. Op 11 mei lieten de Arnhemse wethouder Ine van Burgsteden en boswachter Ben Oosting 109 kreeften vrij in een Arnhemse vijver.

Alterra-ecoloog Fabrice Ottburg werkt sinds enkele jaren samen met het Geldersch Landschap & Kasteelen aan een reddingsprogramma om het dier te behouden voor Nederland. De Europese rivierkreeft kwam tot voor kort nog slechts voor in één Nederlandse vijver en het leek slechts een kwestie van tijd tot de soort uit ons land zou verdwijnen. Dat staat in scherp contrast met de jaren vijftig, toen de Europese rivierkreeft in groten getale in Nederlandse beken, rivieren en meren voorkwam. Kanalisatie van beekjes, introductie van de invasieve Amerikaanse rivierkreeft en oprukkende kreeftenpest bleken desastreus.

In 2012 werd ingegrepen. Uit de laatste populatie werden tien exemplaren gevangen (zes vrouwtjes, vier mannetjes) die zich in gevangenschap mochten voortplanten. Om de kans op een succesvolle uitzetting te vergroten, streeft Ottburg ernaar dit onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden te doen. De eieren worden niet kunstmatig uitgebroed, de kreeften moeten onderling concurreren en leven in een zo natuurlijk mogelijk milieu. Dit moet wel veilig gebeuren, dus worden roofdieren weggehouden.

Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn inmiddels weggenomen. Zo is ons water schoner en wordt er minder gekanaliseerd. De kreeftenpest, waar alleen de Amerikaanse rivierkreeft immuun voor is, blijft een groot probleem. ‘We zijn wel bezig met een resistente lijn’, zegt Ottburg. ‘Maar dat is niet iets wat je een-twee-drie hebt. Dat kan nog wel twintig jaar duren.’

Stilzitten was echter geen optie meer; een leefgebied van twee vijvers is te kwetsbaar. Om te beschermen tegen calamiteiten worden de komende jaren rivierkreeften op tien geïsoleerde plekken uitgezet. Ottburg wil de Europese rivierkreeft ook weer introduceren in twee beeksystemen. Na de uitzetting blijft aandacht noodzakelijk. Zo moeten voortdurend exemplaren worden bijgezet om te zorgen dat niet alle dieren dezelfde leeftijd hebben. Ook moet worden gemonitord of uitgezette rivierkreeften overleven en zich weer voortplanten