Nieuws - 17 januari 2002

Eerste atelier van start

Eerste atelier van start

Met een workshop op 22 januari start het eerste Wageningen Atelier. Voor de workshop zijn alle buitenlandse MSc- en PhD-studenten van Wageningen Universiteit uitgenodigd. Hun is gevraagd een essay te schrijven over de wereldvoedselproblematiek. De beste tien inzendingen worden besproken tijdens het symposium. Met de resultaten wil initiatiefnemer prof. Jan van den Ban aanbevelingen doen voor verder onderzoek.

Naast het atelier over het wereldvoedselvraagstuk werkt Wageningen UR ook aan ateliers over mkz en over zorglandbouw. De ateliers zijn een uitvloeisel van het project Waardenvolle landbouw over de toekomst van de Nederlandse landbouw. | K.V.

Zie agenda pagina 11.