Nieuws - 24 januari 2002

Eerste atelier stelt teleur

Eerste atelier stelt teleur

Het eerste atelier van het platform Wageningen Ateliers over het opheffen van armoede had een teleurstellende opkomst van negentien internationale studenten, promovendi en andere onderzoekers.

Alle internationale studenten en promovendi was gevraagd een kort essay te schrijven waarin ze projectenvoorstellen aandragen over armoedebestrijding. De bedoeling is dat met deze idee?n uit de praktijk aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan worden, zodat onderzoek meer aansluit op de praktijk. Het atelier over armoedebestrijding is een initiatief van emeritus-hoogleraar prof. Anne van den Ban.

De ingediende voorstellen werden in de workshop besproken door dr. Herbert Diemont van Alterra. Het atelier heeft 50.000 euro te besteden voor de meest veelbelovende voorstellen. Diemont overhandigde elke indiener honderd euro als beloning, wat een ongemakkelijke sfeer opriep. Terwijl veel studenten duidelijk hoopten op meer financiering voor uitvoering van de projectvoorstellen liet Diemont in het ongewisse wat de follow-up van de bijeenkomst zou zijn.

De discussie die hierop volgde was voor velen verwarrend. De omvang van het probleem maakt dat alleen al de afbakening ervan meer tijd vraagt dan een enkele middag. Meest helder waren de conclusies over de rol van Wageningen Universiteit. Dr Prem Bindraban benadrukte dat Wageningen UR een belangrijke rol te spelen heeft omdat het vanuit de Nederlandse situatie veel ervaring en bovendien een unieke rijkwijdte van disciplines - van sociologie tot biotechnologie - te bieden heeft. Die brede interdisciplinariteit is volgens hem nergens anders te vinden. Studenten benadrukten dat naast analyseren ook leren opzetten van projecten van belang is. PhD-student Zhang Li zei dat het opzetten van netwerken en het opbouwen van strategische contacten in ontwikkelingslanden belangrijk is. Li meent dat er zeker in China een grote markt is van potenti?le internationale studenten. Vanuit contact met de doelgroep kan Wageningen Universiteit te weten komen aan welke kennis behoefte is in ontwikkelingslanden. | J.T.