Nieuws - 22 mei 2013

Eerst maar eens naar 6 gram zout per dag

Door je zoutinname te verlagen tot 6 gram per dag, verklein je de kans op hart- en vaatziekten. Maar er is geen bewijs dat het zin heeft nog verder te minderen met zout, stelt het Amerikaanse Institute of Medicine, in een nieuw rapport.

zout.jpg
Onzin, meent de Amerikaanse Heart Association. Zij zien nog steeds een daling van hart- en vaatziekten wanneer mensen naar 4 gram per dag zakken. Dit is voorlopig nog een academische discussie, zegt Marianne Geleijnse, universitair hoofddocent bij Humane voeding, ‘eerst moeten we maar eens op die 6 gram per dag komen.'
Hoe kan het dat deze instanties zo van mening verschillen?
‘Dit nieuwe rapport kijkt alleen naar harde eindpunten van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen of sterfte. Het vindt hierbij geen bewijs dat hele lage zoutniveaus van circa 4 gram per dag gunstiger zijn dan de 6-gram-richtlijn. Ondertussen wijst de Amerikaanse Heart Association erop dat dit wel degelijk helpt de bloeddruk verder te verlagen. En we weten dat een verhoogde bloeddruk sterk samenhangt met hart- en vaatziekten.'
Maar het rapport ziet ook schadelijke bijwerkingen van weinig zout in je eten.
‘Dat is geen verhaal waar ik ongerust van wordt. Veel van dat onderzoek is methodologisch zwak óf het vond plaats onder zieken en niet in de algemene bevolking. Zo bekijken ze patiënten met hartfalen die in het ziekenhuis een zoutarm dieet kregen. Ik vind dat gevaarlijk, onethisch bijna. Zulke patiënten worden gedraineerd met medicatie die de waterhuishouding beïnvloedt. Dat is een delicaat evenwicht en dan moet je daarnaast niet rommelen met hun zoutinname.'
Het voedingscentrum adviseert Nederlanders per dag maximaal 6 gram zout te eten. Wat betekent het Amerikaanse rapport voor dit advies?
‘Niets. Het rapport laat zien dat verlaging tot dit niveau zin heeft. De discussie draait erom of het zin heeft verder te zakken, maar eerst moeten we maar eens op die 6 gram per dag komen.'
Nu eten Nederlanders gemiddeld nog zo'n 9 gram zout per dag. Hoe verlopen de inspanningen dit terug te dringen?
‘De minister heeft de Kamer in februari geïnformeerd dat in 2012 de reductie 3 procent bedroeg. Dat is niet veel en bovendien berust die schatting niet op harde gegevens. We wachten nu op het urineonderzoek van het RIVM, dat meet echt of we minder zout eten.
‘De industrie doet wel iets aan zoutvermindering, maar het gaat niet snel genoeg. Om aan 6 gram zout per dag te komen, moet er 40 procent minder worden toegevoegd. Normaal loopt Nederlandse levensmiddelenindustrie voorop, maar met zoutreductie hobbelt zij er achteraan. Dat vind ik eigenlijk wel beschamend.'