Nieuws - 15 november 2001

Eerlijk

Eerlijk

De Wageningse economen dr Niek Koning en dr Roel Jongeneel van de leerstoelgroep Agrarische economie en plattelandsbeleid pleiten voor een andere regulering van de wereldhandel. Rijke landen moeten een quotum stellen aan hun export, schrijven ze deze week in Trouw. "Elk land moet maximaal uitvoeren wat het nu uitvoert en moet minimaal invoeren wat het nu invoert." Ontwikkelingslanden krijgen geen beperkingen voor hun export.

Rijke landen met een sterk groeiende economie kunnen exportquota kopen. "Landen die sterker willen expanderen dan de mondiale vraag en het aanbod van ontwikkelingslanden toelaten, kunnen proberen exportquota te kopen. Dat kan alleen als andere ontwikkelde landen hun productie inkrimpen."

Volgens Koning en Jongeneel zijn quota een goede manier om de productie beter en effici?nter te verdelen. "De vraag is niet zozeer of het k?n, maar of het Westen bereid is zijn voordelen op korte termijn op te geven. Een eerlijke ordening van de wereldeconomie op langere termijn is ook in hun belang." | M.W.