Nieuws - 25 april 2002

Eerherstel Mona Vifit dankzij flow cytometer

Eerherstel Mona Vifit dankzij flow cytometer

De kwaliteit van zuivelproducten met gezonde bacteri?n, zoals Yakult en Mona Vifit, is beter dan tot nu toe uit testen is gebleken. Dat ontdekte een Wageningse promovenda die een nieuwe meetmethode voor bacteri?n ontwikkelde. Yakult bleek drie keer meer levende bacteri?n te bevatten dan de gebruikelijke tests aangaven. Bij Mona Vifit was dat zelfs vijftig keer.

"Het uitplaten is de klassieke test om te bepalen hoeveel bacteri?n ergens in zitten", zegt ir Christine Bunthof. "Daarbij breng je het product dat je wilt onderzoeken op een voedingsbodem en tel je na een paar dagen het aantal kolonies dat is ontstaan. Maar dan meet je dus alleen het aantal bacteri?n dat zich kan delen."

In de met bacteri?n opgevoerde zuiveldrankjes zitten echter ook bacteri?n die zich niet meer kunnen vermenigvuldigen maar nog wel leven. Ze hebben nog steeds de eiwitten op hun buitenkant die het gezondheidsbevorderende effect veroorzaken.

Bunthofs methode meet alle bacteri?n, zowel de dode als de levende. De methode maakt gebruik van twee fluorescerende stoffen, waarvan de ene zich ophoopt in levende bacteri?n, en de andere in dode. Levende bacteri?n lichten groen op, dode rood. De gekleurde bacteri?n gaan daarna door een flow cytometer, een meetapparaat dat bacteri?n in vloeistoffen ??n voor ??n doormeet en telt. De kleur waarin ze oplichten verraadt dan of ze intact of beschadigd zijn.

De nieuwe methode is nuttig voor onderzoekslaboratoria in de zuivelindustrie, denkt Bunthof. "Niet alleen voor onderzoek naar gezonde bacteri?n, maar ook voor onderzoek naar productieprocessen waarbij bacteri?n een rol spelen. Een groot voordeel van deze methode is de snelheid. Je hebt de uitslag al binnen een uur." | W.K.

Christine Bunthof promoveert op 13 mei bij prof. Frans Rombouts, hoogleraar in de levensmiddelenhygi?ne en ?microbiologie.