Nieuws - 20 april 2016

Een zesje voor bereikbaarheid

tekst:
Roelof Kleis

Werknemers geven een zesje voor de bereikbaarheid van de campus. Vooral automobilisten zijn ontevreden. Maar over alternatieven voor de auto denken zij nog negatiever.

Alleen de fiets komt met een 5,5 in de buurt. Dat blijkt uit het jongste mobiliteitsonderzoek onder personeel en studenten. Studenten zijn met een zeven overigens positiever over hun vervoer. De studie laat zien wat iedereen eigenlijk wel weet: de bereikbaarheid van Wageningen en de campus houdt niet over. Dat is ook de reden dat er op dit moment vergevorderde plannen zijn om de Mansholtlaan en de Nijenoordallee te verbreden en de campus beter bereikbaar te maken voor zowel de auto als de fiets.

Met name de fiets als alternatief moet het volgens de onderzoekers van DTV Consultants gaan doen. De helft van de werknemers gaat nu met de fiets naar het werk. Dat is iets minder dan tijdens het vorige onderzoek vier jaar geleden. DTV adviseert om een nieuwe campagne op te starten om het fietsen te stimuleren. Een hogere reiskostenvergoeding voor fietsers zou een onderdeel van de aanpak kunnen zijn, maar ook Park & Bike-voorzieningen bij Cinemec. Pilots met een fietsvergoeding zijn overigens vier jaar geleden ook al geprobeerd. Naast meer fietsen is slimmer werken een kansrijk alternatief om de drukte te ontwijken. Meer dan de helft van de werknemers zegt dat het altijd of vaak mogelijk is om met werktijden te schuiven. Dat laat alle ruimte voor flexibeler werktijden.

Het onderzoek bracht ook het reisgedrag voor werk of studie in kaart. De helft van de medewerkers maakt nooit dienstreizen. Een op de zes doet dat eens per maand en een kwart meer dan twee keer per maand. Bijna de helft van die reizen gaan met de auto, een op de elf reizen gaan per vliegtuig. Opvallend is dat studenten vaker het vliegtuig pakken. Bijna een vijfde van alle studenten heeft het afgelopen jaar een of meer vliegreizen gemaakt. Resource gaat uitvoeriger in op het onderzoek in het nieuwste nummer dat vandaag verschijnt.