Nieuws - 7 juni 2012

Een studieschuld zit tussen de oren

Ben jij een trendsetter: gemakkelijk met geld, niet te bleu om je studieschuld op te laten lopen, immer tuk op nieuwe gadgets? Of ben je juist een regelaar, iemand die welover­wogen een aankoop doet (of niet) en zich niet door prestige laat leiden?

25_infographic.jpg
Trendsetters en regelaars zijn twee van de vier financiële profielen uit de zogenaamde Moneymindsets, een model dat aangeeft hoe je met je geld omgaat. Je profiel voorspelt onder meer hoeveel studieschuld je straks hebt opgebouwd. Het model bestaat al twee jaar, maar in mei paste het Nibud het voor het eerst toe op studenten uit het hbo en wo. Die blijken in verhouding tot de gemiddelde jongere minder trendgevoelig en impulsief en hechten meer waarde aan (financiële) onafhankelijkheid. Het onderzoek legt bovendien interessante verschillen bloot tussen hbo- en wo-studenten, maar ook tussen mannen en vrouwen.
De profielen
Het model van Moneymindsets onderzoekt persoonlijkheidskenmerken die van invloed zijn op je financiële gedrag. Zoals je statusgerichtheid, impulsiviteit en je behoefte aan zekerheid. Uiteindelijk komt daar een diagram uit met vier profielen die uitgezet zijn op twee assen: impulsiviteit en statusgerichtheid. In het kader staan de vier profielen verder uitgewerkt: regelaar, levensgenieter, toekomstplanner en trendsetter. Een paar aardige feiten uit het Nibud-onderzoek: 
Het percentage Toekomstplanners is onder studenten hoger dan onder gewone jongeren. Toekomstplanners hechten wel aan status, maar uiten dat minder in materiële zin, zoals de Trendsetters dat doen.
Toch zijn de Trendsetters ook onder studenten de grootste groep (28%). Dat is vooral te danken aan de mannen, waarvan 37% trendsetter is, tegen slechts 20% van de vrouwen. De vrouwelijke studenten zijn vooral in de groepen Regelaar en Levensgenieter goed vertegenwoordigd.
Opvallend genoeg zijn thuiswonende studenten ook vaker Trendsetter dan de uitwonende studenten. Thuis blijven wonen is doorgaans goedkoper en dat geeft de thuiswoners wellicht de financiële armslag die ze nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. Kamerbewoners scoren het hoogst in de categorie Levensgenieter.
Het hbo kent relatief veel Trendsetters, in het wo vinden we vooral Regelaars en Levensgenieters. Ben je dus een mannelijke hbo-student dan staat je waarschijnlijk een ­lange en intensieve relatie met de Groningse geldschieter te wachten...


Impulsiviteit: laag, statusgerichtheid: laag
Regelaar
Je vindt het prettig controle over je leven te hebben en zult daarom niet snel impulsief een beslissing nemen. Je maakt niet makkelijk schulden, liever blijf je nog een jaar thuis wonen. Of je zoekt een bijbaan. Niemand weet immers wat de toekomst brengt.  

Impulsiviteit: hoog, statusgerichtheid: laag
Levensgenieter
Je bent wel bereid om af en toe de portemonnee te trekken als je iets leuks tegen komt. Niet om ermee te pronken, maar gewoon, voor je zelf. Studeren hoort immers leuk te zijn, je zit toch niet in het klooster? Dat je studieschuld daarmee een tikje oploopt, neem je voor lief.

Impulsiviteit: laag, statusgerichtheid: hoog
Toekomstplanner
Je vindt jezelf best speciaal en je ziet ook heel duidelijk het onderscheid tussen jou en de massa. Maar een paar sneakers kopen van 200 euro om dat te bewijzen? Nou nee. Je hecht aan je (financiële) on-afhankelijkheid en je houdt graag controle. En dat onderscheid? Dat maak je straks wel. In je carrière.

Impulsiviteit: hoog, statusgerichtheid: hoog
Trendsetter
Ja, je vindt het leuk om een comfortabel leven te leiden. En waarom zou je daarbij geen studieschuld maken, je gaat straks toch lekker verdienen? Sterker nog,  je gaat lekker verdienen omdát je met je extraverte levenshouding een stevig netwerk opbouwt. Een netwerk van mensen die je talent en uitstraling waarderen.