Nieuws - 1 januari 1970

Een shotje per jaar houdt de luis uit de boom

Een shotje per jaar houdt de luis uit de boom

Een shotje per jaar houdt de luis uit de boom


Plagen en ziekten in de laanbomenteelt zijn selectiever te bestrijden met
een injectiespuit dan met een veldspuit. ,,Bestrijdingsmiddelen in de stam
injecteren in plaats van vernevelen is minder milieubelastend en je kunt
per boom bepalen welk middel je toepast’’, meent ing. Bart van der Sluis,
onderzoeker laan- en vruchtbomen bij het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving.

Onderzoekers van de PPO Bomen bekeken de effectiviteit van staminjectie bij
laanbomen in een langlopend onderzoek waarbij een aantal veldproeven werd
uitgevoerd. De resultaten werden in september gebundeld in een
overzichtsrapport.
,,Gewasbeschermingsmiddelen worden in de boomteelt meestal toegepast met
een veldspuit. Vaak wordt vroeg in het groeiseizoen gespoten. Daar valt wel
iets voor te zeggen, want doe je dat niet, dan moet je later veel spuiten
om de plaag onder controle te krijgen. Een nadeel van een veldspuit is
echter wel dat het de boomkruinen niet altijd bereikt. Wij hebben gekeken
of je met staminjectie op een effectieve manier gewasbeschermingsmiddelen
in de boom kunt verspreiden’’, zegt Van der Sluis.
De onderzoekers bekeken drie soorten bestrijdingsmiddelen: insecticiden,
fungiciden en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, ook wel
GNO’s genoemd. Staminjectie wordt nu al succesvol toegepast door de
Bomendienst van ingenieursbureau Arcadis in de bestrijding van luizenplagen
in het stedelijk groen.
De middelen werden in een aantal veldproeven met een speciale injector of
een wegwerpspuitje in de sapstroom van de bomen ingebracht. ,,Je moet er
wel voor zorgen dat je de spuit in het spinthout zet, zodat het via de
actieve vaatbundels door de boom verspreid wordt. Als je het goed doet
wordt de spuit door de zuigkracht van de boom vanzelf leeggezogen’’, aldus
Van der Sluis. De toepassing van fungiciden bleek de meeste problemen op te
leveren, waarschijnlijk ze minder goed in water oplosbaar zijn en dus
minder goed in de sapstroom worden opgenomen. ,,Bij de insecticiden is het
wel redelijk gelukt en bij de GNO’s zijn de resultaten niet zo eenduidig.
Staminjectie heeft als belangrijk voordeel dat het de bomen langdurig
beschermt. Je hoeft ze maar een keer een injectie te geven en dan blijven
ze het hele jaar luisvrij.’’
Van der Sluis ziet vooral perspectieven voor staminjectie in de teelt van
de iets zwaardere laanbomen, waarvan de boomkroon niet volledig met een
veldspuit bereikt kan worden. De problematiek rond de toelating van
bestrijdingsmiddelen dreigt echter roet in het eten te gooien. ,,Van een
van de betere middelen tegen luis, Acefaat, is de toelating vervallen. Dat
zijn problemen waar we ook bij de selectie van middelen al tegen
aanliepen’’, aldus Van der Sluis. Hij hoopt op vervolgonderzoek naar
middelen van natuurlijke oorsprong, zoals knoflookpreparaten, omdat de
toelating daarvan op minder problemen stuit. | G.v.M.

Fotobijschrift:
Laanboom met injectienaalden. Een injectie is soms al voldoende om een boom
een jaar lang te beschermen tegen een luizenplaag | Foto Bart van der
Sluis, PPO sector Bomen