Nieuws - 7 januari 1999

Een resistentiegen voor meerdere gewassen is risicovol

Een resistentiegen voor meerdere gewassen is risicovol

Eon resistentiegen voor meerdere gewassen is risicovol

Het resistentiegen Mi-1, gevonden door LUW- en Keygene-onderzoekers, is jaren geleden al uit een wilde tomatenplant ingekruist in moderne tomatenrassen. Tot nu toe dachten veredelaars dat er twee genen dicht bij elkaar lagen, waardoor resistentie tegen een nematode en tegen een bladluis altijd gelijktijdig overgaat op de volgende generatie. Nu blijkt het om oon gen te gaan


Het lijkt aantrekkelijk om het gen ook in te brengen in andere, niet aan de tomaat verwante planten die last hebben van nematodes en bladluizen. Dat maakt het onderzoek ook interessant voor een veredelingsbedrijf als Keygene. Tot nu toe is het gevonden resistentiegen door nematoden zelden doorbroken

De Duitse prof. dr Christian Jung waarschuwt in zijn commentaar in Nature Biotechnology echter dat voorzichtigheid geboden is bij deze aantrekkelijke strategie. Bladluizen doorbreken regelmatig resistenties, en er is ook al een bladluis gevonden die de resistentie van het Mi-1-gen doorbreekt. Zo'n resistentiedoorbraak kan een gevaar opleveren voor alle planten waarin je via genetische modificatie het gen inbrengt

Daarnaast verwacht Jung dat het gen niet voor resistentie zorgt tegen andere aaltjes dan wortelknobbelaaltjes, zoals cystnematodes, omdat het gen nauwelijks lijkt op de al bekende resistentiegenen tegen cystnematodes. Resistentiegenen tegen cystnematodes herkennen een nematode-eiwit waarschijnlijk op een andere manier. M.S