Nieuws - 1 maart 2007

Een poëtische onderzoeker

Een project voor zijn werk zette Simon Oosting van de leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen vijf jaar geleden weer aan het schrijven in het Fries, zijn moedertaal. En hij kreeg de smaak te pakken. Deze week ligt zijn eerste dichtbundel in de boekhandel.

431_nieuws.jpg
It doarp krôlet oan de dyk. / Us pake / heech efter it dizige rút / fan de sa machtige pleats / en beppe / op it hiem, de jirpels skrabbe / lizze no deun byinoar op it hôf. Zo begint het gedicht ‘Yn ’t foarbygean’ waarmee Oosting in 2004 een Friese literatuurprijs won. ‘Ik ben geen Friese nationalist, maar het is de taal waarin ik ben opgegroeid’, verklaart hij zijn keus voor het Fries.
Oosting is als onderzoeker vooral bezig met de maatschappelijke kant van duurzame veehouderij; met zorglandbouw en wat niet-boeren van de veehouderij vinden. Vijf jaar geleden schreef hij voor het eerst sinds lange tijd in zijn moedertaal: een essay voor een Fries cultureel literair tijdschrift De Moanne over het werk van de Taskforce WaardeNvolle landbouw. In 2004 werd de tekst gebruikt voor het vwo-examen Fries.
Het schrijven beviel goed, en Oosting pakte zijn oude hobby - gedichten en verhalen schrijven - weer op. Enkele van zijn gedichten verschenen later in hetzelfde tijdschrift. In de verzen zit geen boodschap. Ze gaan vaak over iets bijzonders in het alledaagse, over het landschap, herinneringen en observaties: Hagelslach ferdrinkt op blombehang (uit: Behang).
Een verhaal van Oosting werd vorig jaar opgenomen in een Friese bundel. ‘Voor een verhaal moet je echt gaan zitten, maar voor een gedicht valt me iets in en dat schrijf ik dan op en neem ik mee. Dat gebeurt ook wel als ik op mijn werk zit.’
Bij de presentatie van Oostings dichtbundel, vrijdag 23 februari, was de hele Friese schrijversscene aanwezig. ‘Er werd veel gesproken, geschreeuwd en gedronken. De uitgever moest op de tafel gaan staan om wat te kunnen zeggen. En ik heb ook staand op een tafel wat voorgelezen.’ / Yvonne de Hilster

Rauwe fisken op wynfearwolkens. Uitgeverij Bornmeer, Ljouwert-Utert. Isbn 978-90-5615-145-4.