Nieuws - 25 juli 2002

Eén op vijf banen sneuvelt bij reorganisatie bestuurscentrum

Eén op vijf banen sneuvelt bij reorganisatie bestuurscentrum

In een nieuwe reorganisatie van het bestuurscentrum zullen 45 van de 223 banen geschrapt worden. De afdeling Informatiestrategie verdwijnt, van de afdeling Communicatie en Marketing blijft alleen het communicatiedeel over. Opvallend detail in de plannen is dat ook de baan van dr Peter Booman, de architect van de 'herijking', vervalt.

Dat blijkt uit het rapport 'Evaluatie en herijking bestuurscentrum', dat de raad van bestuur deze week vaststelde. Het bestuur vindt dat het bestuurscentrum kleiner kan omdat de kenniseenheden steeds meer taken op zich nemen die tot nu toe aan de Costerweg werden gedaan. Voor de medewerkers geldt een niet-ontslaggarantie.

Een eerdere versie van het reorganisatieplan ging uit van het schrappen van vijftig banen. Dat plan werd de afgelopen weken na een inspraakronde aangepast met als resultaat dat er vijf voltijdsbanen extra overblijven.

In de nieuwe versie van het 'herijkingsplan' verdwijnt ook de functie van directeur van het bestuurscentrum, de baan van Peter Booman. Booman bereidde de afgelopen maanden de reorganisatie voor. Het college van bestuur wil zelf de stafafdelingen gaan besturen en ziet geen rol meer voor een directeur van het bestuurscentrum.

De grootste klappen in het plan vallen bij de stafafdeling Informatiestrategie, die helemaal wordt geschrapt, en de afdeling Communicatie en Marketing, waar de poot marketing vervalt. Vooral voor de medewerkers van die laatste afdeling kwam de aankondiging van de nieuwe reorganisatie hard aan. Zij hadden net een reorganisatie achter de rug. In de week dat de nieuwe reorganisatie werd aangekondigd, kregen ze ook een felicitatiebrief waarin ze geluk werden gewenst met het afronden van de oude. Bij de afdeling verdwijnen zeven van de zeventien voltijdsbanen. De andere afdelingen leveren elk tussen de twee en de acht banen in (zie tabel).

Grondslag voor de 'herijking' was een evaluatie op basis van interviews met vertegenwoordigers van de kenniseenheden en de afdelingen van het bestuurscentrum. Belangrijkste conclusies van die evaluatie: het bestuurscentrum is te bureaucratisch en te weinig vraaggericht. Verder laat de aansturing van de beleidsambtenaren te wensen over en leeft het bestuurscentrum te veel volgens de waan van de dag en heeft het te weinig oog voor de lange termijn. | K.V.

Aantal voltijdsbanen dat verdwijnt en overblijft op het bestuurscentrum.

Weg Over

Bestuur en bedrijfsvoering 6 35

Gezondheid, Arbo en Milieu 2 17

Onderzoek 8 14

Onderwijs 8 55

Financi?n 6 20

HRM 8 27

Communicatie 7 10

Informatiestrategie 3 0

Totaal 46 177