Nieuws - 1 januari 1970

Een op de zeven studenten zonder motivatie

Een op de zeven studenten zonder motivatie

Een op de zeven studenten zonder motivatie


Ongeveer veertien procent van de studenten in de sectoren natuur en
landbouw was in 2002 zonder enthousiasme aan het studeren. Dit blijkt uit
de ‘studentenmonitor’ van het ministerie van OC en W, een steekproef
waaraan 12086 studenten deelnamen. Ze vormen geen uitzondering op andere
sectoren.

Van alle sectoren samen gaf dertien procent van de studenten aan geen
motivatie te hebben. Vooral onder economen is het enthousiasme laag. Bijna
twaalf procent van hen zegt ongemotiveerd aan de opleiding te zijn begonnen
en op het moment van de steekproef studeert achttien procent zonder
enthousiasme. Economen besteden van alle studenten ook de minste tijd aan
hun studie, gemiddeld 26 uur per week.
Ondanks de gebrekkige motivatie studeren de studenten in de landbouw- en
natuurwetenschappen met 35 uur per week nagenoeg het hardst van alle
Nederlandse studenten; alleen in de gezondheidssector wordt nog harder
gewerkt.
De studentenmonitor evalueert niet alleen de motivatie van studenten. Ook
zaken als de achtergrond, woonsituatie en financiële situatie
gepresenteerd. Opvallend is vooral het verschil in inkomsten en uitgaven
van hbo- en wo-studenten. Gemiddeld hebben wo-studenten met 752 euro per
maand bijna honderd euro meer te besteden dan hbo'ers. Die laatste groep
geeft hierdoor vooral aan levensonderhoud een stuk minder uit.
Volgens de studentenmonitor zijn de gemiddelde inkomsten en uitgaven van wo-
studenten in balans. Toch zegt bijna één op de vijf ondervraagde studenten
te weinig geld te hebben.
Vooral door hogere kosten voor het levensonderhoud geven studenten sinds
2000 beduidend meer geld uit. In het wetenschappelijk onderwijs wordt zelfs
27 procent meer uitgegeven dan drie jaar terug. Om dit te kunnen behappen
zijn studenten 25 procent meer gaan werken naast hun studie, en minder aan
het studeren. | L.M.