Nieuws - 1 januari 1970

Een op de vijf studenten wil na BSc aan het werk

Een op de vijf studenten wil na BSc aan het werk

Een op de vijf studenten wil na BSc aan het werk

22 procent van de studenten, die op dit moment in de bachelorfase van hun
universitaire opleiding zitten, is van plan om na het halen van de Bachelor
of Science een baan te zoeken, blijkt uit een onderzoek van het gratis
magazine Sum. De uitkomst is opmerkelijk, omdat algemeen werd aangenomen
dat studenten na afronding van hun BSc nog niet klaar zijn voor de
arbeidsmarkt.
Sum, een glossy magazine dat gratis wordt verspreid op universiteiten, deed
onderzoek onder 504 BSc-studenten. Daarvan wil minder dan de helft ook een
master aan dezelfde universiteit volgen. Als deze cijfers voorspellende
waarde hebben voor Wageningen, dan zullen er vanaf volgend jaar zo'n
driehonderd studenten per jaar Wageningen Universiteit verlaten met een BSc-
diploma op zak. In Wageningen zijn tot nu toe dertig BSc-diploma's
uitgereikt. Deze studenten zijn allemaal doorgestroomd naar de verwante
MSc. Deze groep bestond echter uit de voorhoede. Vanaf volgend jaar zullen
er grotere groepen BSc-studenten af gaan studeren.
Volgens het onderzoek wil ongeveer een op de drie studenten een MSc aan een
andere universiteit volgen, waarvan iets meer dan de helft in het
buitenland. Het enthousiasme van studenten voor exclusieve top-MSc met een
extra hoog collegegeld bleek gering te zijn. Slechts 11,3 procent zou zich
voor een dergelijke opleiding aanmelden. Elders in de Sum roemt Babs
Jaspers van de Studentenraad van Wageningen Universiteit de invoering van
het BaMa-stelsel in Wageningen. |
G.v.H.