Nieuws - 7 januari 1999

Een nieuw jaar, een nieuw blad

Een nieuw jaar, een nieuw blad

Een nieuw jaar, een nieuw blad

Voor u ligt Wb, het onafhankelijk weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Het eerste nummer van hopelijk een reeks van nummers in een reeks van jaargangen


Wb is het blad dat u wekelijks op de hoogte zal brengen van alles wat in Wageningen UR omgaat en hopelijk van de vooruitgang in de vorming van een kenniscentrum met internationale allure. Feitelijk, kritisch en onafhankelijk, zoals past bij een dergelijke instelling. De raad van bestuur heeft, om die reden, ervoor gekozen het weekblad voor Wageningen UR te laten produceren en exploiteren door een onafhankelijke uitgever, Cereales, uitgeverij te Wageningen. Opmerkelijk, bewonderenswaardig en verstandig. Zeker in een tijdsgewricht waarin zelfs de universiteitsbladen op sommige universiteiten aan de leiband worden gelegd en een tijdsgewricht waarin grootschalige marktgerichte onderzoeksinstituten hun interne communicatie en meningsvorming via ongelezen glossy's proberen te sturen. Wageningen UR, Cereales en Wb zullen laten zien dat een verantwoordelijke onafhankelijke pers efficiënter en betrouwbaarder is en een levendiger communicatie tot stand kan brengen

Het blad zal wekelijks tenminste twintig pagina's tellen en veel aandacht besteden aan wetenschappelijk onderzoek, resultaten en voortgang. Ook het onderwijs komt, uiteraard, uitvoerig aan bod

Bij een kenniscentrum, zoals Wageningen UR wil zijn, gaat het om de mensen. Mensen die de kennis ontwikkelen, exploreren, tot zich nemen, toepassen en bediscussiëren. Wb wil er zijn voor al die mensen die Wageningen UR groot moeten maken en die de ambitieuze missie vorm en inhoud moeten geven. Wb zal het platform zijn voor alle discussies die gepaard gaan aan dat proces

Wb zal ook het platform worden voor de opinies en gedachten van zijn lezers over maatschappelijk problemen en vraagstukken. Vanaf medio februari zal er namelijk om de veertien dagen een extra dik Wb verschijnen, gewijd aan juist die opinies en gedachten

En natuurlijk is Wb gewoon lekker praktisch: u vindt er de agenda, de info, de vacatures, de publicaties, de promoties, het onderwijsnieuws en last but not least de bestuurspagina met de officiële mededelingen en standpunten van het bestuur van Wageningen UR

Kortom: neem even de tijd om te bladeren en uw weg te zoeken en te vinden in Wb

Wij hopen dat u Wb als uw lijfblad gaat ervaren. Wij hopen dat u ons laat weten wat er gaande is en ook dat u ons laat weten wat we niet goed doen. Bel, mail, fax